သမိုင်းအကျဉ်း

  • ၁၉၁၀ ပြည့်နှစ်တွင် လျှပ်စစ်ဓာတ်အား စနစ်တကျ သုံးစွဲနိုင်ရန်အတွက် လျှပ်စစ်အက် ဥပဒေ (Electricity Act(1910)) အရ လျှပ်စစ်စစ်ဆေးရေးဌာနကို ဖွဲ့စည်းခဲ့ပါသည်။
  • ၁၉၁၄ခုနှစ်တွင် ဘွိုင်လာများ စနစ်တကျသုံးစွဲနိုင်ရေးအတွက် Burma Boiler Commission အား ဖွဲ့စည်းခဲ့ပါသည်။ ၁၉၂၄ ခုနှစ်တွင် Burma Boiler Commission အား ဘွိုင်လာစစ်ဆေးရေးဌာန အဖြစ် ဖွဲ့စည်းခဲ့ပါသည်။
  • ၁၉၅၀ ပြည့်နှစ် တွင် မြန်မာနိုင်ငံရှိ ပုဂ္ဂလိကစက်မှုလက်မှုလုပ်ငန်းများအား ကြီးကြပ် စီမံခန့်ခွဲရန် စက်မှုလက်မှုညွှန်ကြားရေးဝန်ဌာနကို ဖွဲ့စည်းခဲ့ပါသည်။
  • ၁၉၇၂ ခုနှစ် ၊ မတ်လ ၁၆ ရက်နေ့တွင် စက်မှုလက်မှုညွှန်ကြားရေးဝန်ဌာန၊ ဘွိုင်လာ စစ်ဆေးရေးဌာနနှင့် လျှပ်စစ်စစ်ဆေးရေးဌာနတို့ကို ပူးပေါင်း၍ ဒေသန္တရစက်မှုလက်မှုကြီးကြပ် ညွှန်ကြားရေးဦးစီးဌာနအဖြစ် ပြင်ဆင်ဖွဲ့စည်းခဲ့ပါသည်။
  • ၁၉၇၃ ခုနှစ် ၊ ဇွန်လ ၁၉ ရက်နေ့တွင် ဒေသန္တရစက်မှုလက်မှုကြီးကြပ် ညွှန်ကြားရေး ဦးစီးဌာနနှင့်လုပ်ငန်းစစ်ဆေးမှုညွှန်ကြားရေးဦးစီးဌာနတို့ကိုပူးပေါင်း၍  ဒေသန္တရ စက်မှုလက်မှု ကြီးကြပ်ရေးနှင့် လုပ်ငန်းစစ်ဆေးမှုညွှန်ကြားရေးဦးစီးဌာန အဖြစ်ပြင်ဆင်ဖွဲ့စည်းခဲ့ပါသည်။
  • ၁၉၉၀ ပြည့်နှစ်၊ နိုဝင်ဘာ ၂၆ ရက်နေ့တွင် ပုဂ္ဂလိကစက်မှုလုပ်ငန်းဥပဒေကို ပြဌာန်းခဲ့ သည်နှင့်အညီ ဒေသန္တရစက်မှုကြီးကြပ်ရေးနှင့်လုပ်ငန်းစစ်ဆေးမှုညွှန်ကြားရေးဦးစီးဌာန အဖြစ် အမှတ် (၁)စက်မှုဝန်ကြီးဌာန လက်အောက်တွင် ရပ်တည်၍ လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်ခဲ့ပါသည်။ ၁၉၉၈ ခုနှစ်၊ နိုဝင်ဘာလ ၂၃ရက်နေ့တွင် ပြောင်းလဲလာသော စျေးကွက်စီးပွားရေးအခြေအနေနှင့်အညီ စက်မှုကြီးကြပ်ရေးနှင့်စစ်ဆေးရေးဦးစီးဌာနဟူ၍ အမည်ပြင်ဆင်ပြောင်းလဲ ခေါ်ဝေါ်ခဲ့ပါသည်။
  • ၂၀၁၁ ခုနှစ်၊ ဒီဇင်ဘာလ၂ ရက်နေ့မှစ၍ အမှတ်(၁)စက်မှုဝန်ကြီးဌာနနှင့် အမှတ်(၂) စက်မှုဝန်ကြီးဌာနတို့ကိုစက်မှုဝန်ကြီးဌာနအဖြစ် ပြန်လည်ဖွဲ့စည်းခဲ့ကာ ဤဦးစီးဌာနသည် စက်မှု ဝန်ကြီးဌာန၏ကြီးကြပ်မှုအောက်တွင်ဆောင်ရွက်လျက်ရှိပါသည်။
  • ပြည်ထောင်စုအစိုးရအဖွဲ့၏ (၂၉.၃.၂၀၁၂) ရက်စွဲပါအစည်းအဝေးအမှတ်စဉ် (၁၃/၂၀၁၂) အရ နိုင်ငံစီးပွား‌ရေး၏ အဓိကအသက်သွေးကြောဖြစ်သော SMEs များအား ကူညီထောက်ပံ့ အားပေး ခြင်းများ ထိရောက်စွာဆောင်ရွက်ရန်၊ ယှဉ်ပြိုင်နိုင်စွမ်းမြင့်မားလျက် အောင်မြင်သည့် အသေးစား အလတ်စားလုပ်ငန်းများ ဖြစ်ပေါ်လာစေရန်နှင့် အသေးစားအလတ်စားလုပ်ငန်းများမှ အကြီးစား လုပ်ငန်းများသို့ ကူးပြောင်းချဲ့ထွင်လာနိုင်စေရန် ထောက်ပံ့ကူညီအားပေးခြင်းဖြင့် နိုင်ငံတော်၏ အနာဂတ်ရေရှည်စီးပွားရေးကိုခိုင်မာစေရန် ရည်ရွယ်၍ အသေးစားနှင့် အလတ်စား လုပ်ငန်းများဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဗဟိုဌာန (SME Development Center) ကို တည်​ထောင်ခဲ့ပါသည်။
  • ၂၀၁၄ ခုနှစ် ဧပြီလ ၄ ရက်နေ့တွင်အသေးစားနှင့်အလတ်စားလုပ်ငန်းများ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက် ရေးဌာနကိုစက်မှုကြီးကြပ်ရေးနှင့်စစ်ဆေးရေးဦးစီးဌာန၏ ဖွဲ့စည်းပုံအတွင်းသို့ သွတ်သွင်းဖွဲ့စည်း ကာ ပြည်ထောင်စုနယ်မြေ(နေပြည်တော်)၊ တိုင်းဒေသကြီး၊ ပြည်နယ်များတွင် ဦးစီးဌာနရုံး (၁၅)ရုံး ၊ ခရိုင်(၃၅)ခုတွင် ခရိုင်ရုံး(၃၅) ဖွင့်လှစ်ကာဒေသအလိုက် ဦးစီးဌာန၏ လုပ်ငန်းစဉ်များအား အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်လျက်ရှိပါသည်။