ဖွဲ့စည်းဆောင်ရွက်မှု

          ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်သည် ဦးစီးဌာန၏ အကြီးအကဲဖြစ်ပြီး ဒုတိယညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်(၂)ဦးမှ ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်အား တာဝန်ခံ၍ လုပ်ငန်းတာဝန်များ ထမ်းဆောင်ပါသည်။  ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်၊ ဒုတိယ ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်များနှင့် ညွှန်ကြားရေးမှူးများ ပါဝင်သည့် ဌာနကြီးမှူးများ အဖွဲ့သည် လုပ်ငန်းတာဝန်များကို ဝန်ကြီးဌာနမှ ချမှတ်ထားသော မူဝါဒများနှင့်အညီ ညှိနှိုင်းအကောင်အထည်ဖော် ဆောင်ရွက် ပါသည်။

ရုံးချုပ်ဌာနများ

ဦးစီးဌာနရုံးချုပ်သည် နေပြည်တော်တွင်တည်ရှိပြီး အောက်ဖော်ပြပါ ရုံးချုပ်ဌာန(၁၀)ခု ဖွဲ့စည်း ထားရှိပါသည် -

               (က)စက်မှုကြီးကြပ်ရေးဌာန

               (ခ ) စက်မှုစစ်ဆေးရေးဌာန

               (ဂ ) စက်မှုဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဌာန

               (ဃ) ဘွိုင်လာစစ်ဆေးရေးဌာန

               (င ) လျှပ်စစ်စစ်ဆေးရေးဌာန

               (စ ) မူဝါဒနှင့်ပြည်ပရေးရာဌာန   

               (ဆ)နည်းပညာနှင့်စျေးကွက်မြှင့်တင်ရေးဌာန

               (ဇ ) ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုနှင့်လုပ်ငန်းညှိနှိုင်းရေးဌာန

               (စျ ) ဘဏ္ဍာရေးဌာန

               (ည) အုပ်ချုပ်ရေးဌာန

ပြည်နယ်/ တိုင်းဒေသ ကြီး/ပြည်ထောင်စုနယ်မြေဦးစီးဌာနရုံးများ 

             ဦးစီးဌာန၏လုပ်ငန်းစဉ်များ ပိုမိုထိရောက်အောင်မြင်စွာလုပ်ဆောင်နိုင်ရေး နှင့်အတည်ပြု ပြဌာန်းသော ဥပဒေနှင့်အညီ အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်နိုင်ရေးအတွက် ပြည်နယ်/ တိုင်းဒေသ ကြီး/ပြည်ထောင်စုနယ်မြေဦးစီးဌာနရုံး(၁၅)ရုံးနှင့် ခရိုင်ရုံး(၄၀)ရုံးဖွင့်လှစ်ထားရှိပါသည်-

               (က)   ကချင်ပြည်နယ်စက်မှုကြီးကြပ်ရေးနှင့်စစ်ဆေးရေးဦးစီးဌာနမှူးရုံး

                         (၁)     မြစ်ကြီးနားခရိုင်

                         (၂)      ဗန်းမော်ခရိုင်

               (ခ)    ကယားပြည်နယ်စက်မှုကြီးကြပ်ရေးနှင့်စစ်ဆေးရေးဦးစီးဌာနမှူးရုံး

                         (၁)     လွိုင်ကော်ခရိုင်

               (ဂ)    ကရင်ပြည်နယ်စက်မှုကြီးကြပ်ရေးနှင့်စစ်ဆေးရေးဦးစီးဌာနမှူးရုံး

                         (၁)     ဘားအံခရိုင်

                         (၂)      မြဝတီခရိုင်              

               (ဃ)   ချင်းပြည်နယ်စက်မှုကြီးကြပ်ရေးနှင့်စစ်ဆေးရေးဦးစီးဌာနမှူးရုံး

                         (၁)     ဟားခါးခရိုင်

               (င)    စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးစက်မှုကြီးကြပ်ရေးနှင့်စစ်ဆေးရေးဦးစီးဌာနမှူးရုံး

                         (၁)     ရွှေဘိုခရိုင်

                         (၂)      မုံရွာခရိုင်

                         (၃)     ကလေးခရိုင်

                         (၄)     စစ်ကိုင်းခရိုင်

               (စ)      တနင်္သာရီတိုင်းဒေသကြီးစက်မှုကြီးကြပ်ရေးနှင့်စစ်ဆေးရေးဦးစီးဌာနမှူးရုံး

                         (၁)     ထားဝယ်ခရိုင်

                         (၂)      မြိတ်ခရိုင်

               (ဆ)    ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီးစက်မှုကြီးကြပ်ရေးနှင့်စစ်ဆေးရေးဦးစီးဌာနမှူးရုံး

                         (၁)     ပဲခူးခရိုင်

                         (၂)      တောင်ငူခရိုင်

                         (၃)     ပြည်ခရိုင်

               (ဇ)      မကွေးတိုင်းဒေသကြီးစက်မှုကြီးကြပ်ရေးနှင့်စစ်ဆေးရေးဦးစီးဌာနမှူးရုံး

                         (၁)     မကွေးခရိုင်

                         (၂)      ပခုက္ကူခရိုင်

                         (၃)      သရက်ခရိုင်

               (ဈ)     မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးစက်မှုကြီးကြပ်ရေးနှင့်စစ်ဆေးရေးဦးစီးဌာနမှူးရုံး

                         (၁)     မန္တလေးခရိုင်

                         (၂)      မြင်းခြံခရိုင်

                         (၃)     မိတ္ထီလာခရိုင်

                         (၄)     ရမည်းသင်းခရိုင်

                         (၅)      ညောင်ဦးခရိုင်

               (ည)    မွန်ပြည်နယ်စက်မှုကြီးကြပ်ရေးနှင့်စစ်ဆေးရေးဦးစီးဌာနမှူးရုံး

                         (၁)     မော်လမြိုင်ခရိုင်

               (ဋ)     ရခိုင်ပြည်နယ်စက်မှုကြီးကြပ်ရေးနှင့်စစ်ဆေးရေးဦးစီးဌာနမှူးရုံး

                         (၁)     စစ်တွေခရိုင်

                         (၂)      ကျောက်ဖြူခရိုင်

               (ဌ)    ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးစက်မှုကြီးကြပ်ရေးနှင့်စစ်ဆေးရေးဦးစီးဌာနမှူးရုံး

                         (၁)     အရှေ့ပိုင်းခရိုင်

                         (၂)      အနောက်ပိုင်းခရိုင်

                         (၃)     တောင်ပိုင်းခရိုင်

                         (၄)     မြောက်ပိုင်းခရိုင်

               (ဍ)     ရှမ်းပြည်နယ်စက်မှုကြီးကြပ်ရေးနှင့်စစ်ဆေးရေးဦးစီးဌာနမှူးရုံး

                         (၁)     တောင်ကြီးခရိုင်

                         (၂)      လွိုင်လင်ခရိုင်

                         (၃)     လားရှိုးခရိုင်

                         (၄)     ကျိုင်းတုံခရိုင်

               (ဎ)     ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီး စက်မှုကြီးကြပ်ရေးနှင့်စစ်ဆေးရေးဦးစီးဌာနမှူးရုံး

                         (၁)     ပုသိမ်ခရိုင်

                         (၂)      ဟင်္သာတခရိုင်

                         (၃)     ဖျာပုံခရိုင်

              (ဏ)    ပြည်ထောင်စုနယ်မြေ(နေပြည်တော်)စက်မှုကြီးကြပ်ရေးနှင့်စစ်ဆေးရေးဦးစီးဌာန မှူးရုံး

                         (၁)     ဥတ္တရခရိုင်

                         (၂)      ဒက္ခိဏခရိုင်