ဌာနများ

လျှပ်စစ်စစ်ဆေးရေးဌာန


လျှပ်စစ်စစ်ဆေးရေးဌာနသည် လျှပ်စစ် ဆိုင်ရာစစ်ဆေးမှုများကို လျှပ်စစ်ဥပဒေ၊ နည်းဥပဒေ၊  ဥပဒေဆိုင်ရာ လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများကို ကိုးကားလျက် လျှပ်စစ်ဆိုင်ရာ စံချိန်စံညွှန်းများပြည့်မီရေး နှင့် လျှပ်စစ်အန္တရာယ်ကင်းရှင်းရေးတို့ အတွက် ရုံးချုပ်၊ ပြည်နယ်/ တိုင်းဒေသကြီးများ နှင့်ပြည်ထောင်စုနယ်မြေ(နေပြည်တော်)တို့ရှိ လျှပ်စစ်စစ်ဆေးရေးလုပ်ငန်းများကို ဆောင်ရွက်လျှက်ရှိပါသည်။


မျှော်မှန်းချက်

လျှပ်စစ်စစ်ဆေးရေးဌာနသည် လျှပ်စစ် စစ်ဆေးရေးလုပ်ငန်းဆိုင်ရာတာဝန်များကို စစ်ဆေးဆောင်ရွက်ရာတွင် လျှပ်စစ်အန္တရာယ်ကင်းရှင်းရေးကို ဦးစားပေး၍ တိကျမြန်ဆန်စွာ ကြိုးပမ်းဆောင်ရွက်သွားမည် ဖြစ်ပါသည်။

ခံယူထားသည့်တာဝန်

လျှပ်စစ်စစ်ဆေးရေးဌာနသည် ပြည်သူလူထုအား လျှပ်စစ်အန္တရာယ်ကြောင့် အသက်အိုးအိမ်စည်းစိမ်ဆုံးရှုံးမှုများမှ ကာကွယ်ရေး၊ လျှပ်စစ်လုပ်ငန်းဆိုင်ရာ စက်ပစ္စည်းများ နှင့် ကျွမ်းကျင်မှုစွမ်းရည်တိုးတက်မြင့်မားလာစေရေးကို ဆောင်ရွက်ရန် ဖြစ်ပါသည်။

လုပ်ငန်းတာဝန်

“လျှပ်စစ်စစ်ဆေးရေးဌာနသည် နိုင်ငံတော်မှ ယုံကြည်အပ်နှင်းထားသော တာ၀န်များဖြင့် လျှပ်စစ်ဓာတ်အား ဖြန့်ဖြူး ရောင်းချသူများ၊ ထုတ်လုပ်သူများနှင့် သုံးစွဲသူ ပြည်သူ များကြားတွင် စစ်ဆေးရေးလုပ်ငန်းများအား နိုင်ငံတကာစံချိန်စံညွှန်းများ၊ နည်းပညာများကို အခြေပြု၍ တရားမျှတသော၊ မှန်ကန်သော၊ တိကျသော နည်းလမ်းဖြင့် ကြိုးပမ်း ဆောင်ရွက်သွားရန် ဖြစ်ပါသည်။”

လျှပ်စစ်စစ်ဆေးခြင်း၏ရည်ရွယ်ချက်များ
 • လူ၊ တိရိစ္ဆာန်တို့၏ လျှပ်စစ်အန္တရာယ် ကင်းရှင်းရေး၊
 • လူနှင့်လျှပ်စစ်ပစ္စည်းကိရိယာများ စွမ်းရည်တိုးတက်ရေး၊
 • လျှပ်စစ်ပစ္စည်းကိရိယာများ သက်တမ်းကြာရှည်စွာ အသုံးပြုနိုင်ရေး၊
 • လျှပ်စစ်နှင့် ပတ်သက်၍ လျှပ်စစ်ဓာတ်အားပေးသူနှင့် သုံးစွဲသူတို့အကြား  အငြင်းပွားမှု သို့မဟုတ် သဘောထား ကွဲလွဲမှုများ ရှိလာလျှင် အဆုံးအဖြတ်ပေးခြင်း၊ 
 • လျှပ်စစ်ဓာတ်အားကို စနစ်တကျ သုံးစွဲတတ်စေရန်နှင့် လျှပ်စစ် အန္တရာယ် ကင်းရှင်းရေး အတွက် လျှပ်စစ်ကျွမ်းကျင်မှုဆိုင်ရာ သင်တန်းများ ပို့ချခြင်း၊
 • အဆောက်အဦများလျှပ်စစ်ကြောင့်မီးလောင်ဆုံးရှုံးမှုမဖြစ်ပွားစေရေး။

 

 စစ်ဆေးရမည့်လုပ်ငန်းတာဝန်များ 

(၁) လျှပ်စစ်အန္တရာယ်ကင်းရှင်းရေးစစ်ဆေးခြင်း၊

(၂) လျှပ်စစ်ကျွမ်းကျင်မှုမှတ်ပုံတင်လက်မှတ်ထုတ်ပေးခြင်း

(၃) လျှပ်စစ်ကျွမ်းကျင် သင်တန်းများဖွင့်လှစ်ခြင်း၊

(၄) ဓာတ်ခွဲခန်းစမ်းသပ်စစ်ဆေးခြင်း၊

(၅) ဓာတ်လိုက်မှုစစ်ဆေးခြင်း။

ရှေ့ဆက်ရမည့်လုပ်ငန်းတာဝန်များ 
 • လုပ်ငန်းများကို လျှင်မြန်သွက်လက်စွာ ဆောင်ရွက်နိုင်ရေး အတွက် နည်းလမ်းသစ်များ တီထွင်လုပ်ဆောင်ရန်၊
 • ဝန်ထမ်းအင်အားကို တိုးချဲ့ဖွဲ့စည်း၍ တိုင်းတာရေး စက်ကိရိယာများ ပိုမိုပြည့်စုံအောင် ဖြည့်တင်းပြီး လုပ်ငန်းများကို တိုးမြှင့် ဆောင်ရွက်ရန်၊
 • ဝန်ထမ်းများအား နိုင်ငံတကာ အတွေ့အကြုံများ ရရှိစေပြီး စံချိန်စံညွှန်းနှင့် အညီ စစ်ဆေးနိုင်ရန်အတွက် လေ့ကျင့်သင်ကြားပျိုးထောင်ပေးရန်၊
 • ဝန်ထမ်းများသည် လျှပ်စစ်ဥပဒေ၊ လျှပ်စစ်ဥပဒေဆိုင်ရာ လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများနှင့် အညီ တိကျမှန်ကန်စွာ စစ်ဆေး၍ ပြုပြင်ရန်အချက်များကို ဆောင်ရွက်စေရန်၊
 • ပြည်တွင်းမှ လျှပ်စစ်ထုတ်ကုန်ပစ္စည်းများနှင့် ပြည်ပမှတင်သွင်းလာသော လျှပ်စစ်ပစ္စည်းများကို စမ်းသပ်စစ်ဆေးနိုင်ရန်အတွက် ခေတ်မှီဓာတ်ခွဲခန်းထူထောင်ရန်၊
 • ပြည်တွင်း၌ ထုတ်ကုန်ပစ္စည်းများကို သတ်မှတ်ပြီးဖြစ်သည့် အာဆီယံ စံချိန်စံညွှန်းများနှင့်အညီ ထုတ်လုပ်စေရန်၊
 • ပြည်တွင်းဖြစ် လျှပ်စစ်ထုတ်ကုန်ပစ္စည်းများကို စံချိန်စံညွှန်းနှင့် အညီထုတ်လုပ်စေပြီး နိုင်ငံတကာဈေးကွက်ဝင် ဖြစ်လာစေရေး အတွက် လမ်းညွှန်ဆောင်ရွက်ရန်၊
 • ပြည်ပမှ တင်သွင်းလာသောလျှပ်စစ်နှင့် အီလက်ထရောနစ်ပစ္စည်းများအား စံချိန်စံညွှန်းနှင့် ကိုက်ညီမှုကို စိစစ်ဆောင်ရွက်ပေးရန်၊
 • လျှပ်စစ်ပစ္စည်းထုတ်လုပ်သော စက်ရုံ၊အလုပ်ရုံများမှ သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထိခိုက်မှု မဖြစ်ပွားစေရေးအတွက် သတိပေးဆောင်ရွက်ရန်၊
 • လျှပ်စစ်အန္တရာယ်ကင်းရှင်းရေးအတွက် ပြည်သူလူထုအား အသိပညာပေးရန်၊