ဌာနများ

ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုနှင့်လုပ်ငန်းညှိနှိုင်းရေးဌာန


ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုနှင့် လုပ်ငန်းညှိနှိုင်းရေးဌာနအနေဖြင့် နိုင်ငံတော်မှအလေးပေး ဆောင်ရွက်လျက်ရှိသော အသေးစားနှင့် အလတ်စားလုပ်ငန်းများ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု တိုးမြှင့်နိုင်ရေး အခွင့်အလမ်းကောင်းများရရှိစေရန်စီစဉ် ဆောင်ရွက်ပေးလျက် ရှိသကဲ့သို့ ပြည်ပမှ ငွေကြေးဆိုင်ရာ အထောက်အပံ့နှင့် နည်းပညာအကူအညီများရရှိနိုင်ရေးအတွက်လည်း ညှိနှိုင်း ဆောင်ရွက်လျက် ရှိပါသည်။ SME များ၏ လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်မှု အဆင်ပြေစေရေး၊ လုပ်ငန်းလွယ်ကူစွာ စတင်နိုင်ရေး၊ SMEများကို ဝန်ဆောင်မှုပေးလျက်ရှိသော အစိုးရဌာနများ၏ ပံ့ပိုးမှုအားကောင်းစေရေး၊ SME များ၏ Logistic Cost များ လျော့ကျစေရေးနှင့် ငွေကြေးပံ့ပိုးမှုများ ဆောင်ရွက်ပေးနိုင်ရေး တို့အတွက် အစိုးရဌာနများ၊ ပုဂ္ဂလိကအဖွဲ့အစည်းများ၊ နိုင်ငံတကာအဖွဲ့အစည်းများနှင့် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်လျက်ရှိပါသည်။


.