ဌာနများ

နည်းပညာနှင့်စျေးကွက်မြှင့်တင်ရေးဌာန


နည်းပညာနှင့် ဈေးကွက်မြှင့်တင်ရေးဌာနသည် အသေးစားနှင့် အလတ်စားစီးပွားရေးလုပ်ငန်းများ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက်  နည်းပညာဆိုင်ရာအထောက်အပံ့ ပေးမှုများ၊ ဈေးကွက်ဆိုင်ရာ အထောက်အပံ့ ပေးမှုများ၊ လူ့စွမ်းအားအရင်းအမြစ် တိုးတက်ရေးဆိုင်ရာသင်တန်းများ၊ ဆန်းသစ်တီထွင်မှု ဆိုင်ရာအထောက်အပံ့ပေးမှုများ၊ အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်း များရရှိစေရန် ထောက်ပံ့ပေးမှုများ၊ သတင်းအချက်အလက်နှင့် သုတေသနဆိုင်ရာ အထောက်အပံ့ပေးမှုများနှင့် စွန့်ဦးတီထွင် လုပ်ငန်းရှင်များအား ထောက်ပံ့ပေးမှုများကို ဆောင်ရွက်လျက်ရှိပါသည်။


.