ဌာနများ

disi portal

စက်မှုဖွံဖြိုးတိုးတက်ရေးဌာန

စက်မှုကဏ္ဍဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် လိုအပ်သည့် စွမ်းဆောင်ရည်မြှင့်တင်ခြင်း လုပ်ငန်းများအား သက်ဆိုင်ရာဌာနများနှင့်ချိတ်ဆက်ဆောင်ရွက်လျက်ရှိပါသည်။

disi portal

စက်မှုကြီးကြပ်ရေးဌာန

စက်မှုကြီးကြပ်ရေးဌာနသည် ၁၉၉၀ပြည့်နှစ် ပုဂ္ဂလိက စက်မှုလုပ်ငန်းဥပဒေ၊ ဥပဒေဆိုင်ရာလုပ်ထုံးလုပ်နည်းများနှင့်အညီ ပုဂ္ဂလိကစက်မှုလုပ်ငန်းများအား စစ်ဆေးကြီးကြပ်၍ မှတ်ပုံတင်ပေးခြင်း၊ နှစ်စဉ် သက်တမ်းတိုးမြှင့်ခြင်းနှင့် မှတ်ပုံတင်လုပ်ငန်း အချက်အလက်ပြောင်းလဲမှုများကို စိစစ်ဆောင်ရွက်ခြင်း၊ မှတ်ပုံတင်ပြီး ပုဂ္ဂလိက စက်မှု လုပ်ငန်းများ၏ ကိန်းဂဏန်း အချက်အလက်များကို စိစစ်ပြုစုထိန်းသိမ်းခြင်း လုပ်ငန်းများကို ဆောင်ရွက်လျက် ရှိပါသည်။

disi portal

စက်မှုစစ်ဆေးရေးဌာန

စက်မှုစစ်ဆေးရေးဌာနသည် တိုင်းဒေသကြီး/ ပြည်နယ်/ ပြည်ထောင်စုနယ်မြေများရှိ စက်မှုကြီးကြပ်ရေးနှင့်စစ်ဆေးရေးဦးစီးဌာနမှူးရုံးများတွင် ဆောင်ရွက်လျက်ရှိသော လုပ်ငန်းများနှင့်ပတ်သက်၍ ဥပဒေ၊ လုပ်ထုံးလုပ်နည်း၊ ရုံးချုပ်၏ ညွှန်ကြားချက်များ၊ စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများအတိုင်း အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်မှု ရှိ/မရှိ စစ်ဆေးခြင်းနှင့် တည်ဆောက်ပြီး/ တည်ဆောက်ဆဲစက်ရုံများမှ စွန့်ပစ်ပစ္စည်းများကြောင့် ပတ်ဝန်းကျင်ညစ်ညမ်းမှုနှင့် ပြည်သူလူထု၏ ကျန်းမာရေးထိခိုက်မှုများ လျော့ပါးစေရန် ဌာနအနေဖြင့်လည်းကောင်း၊ သက်ဆိုင်ရာဌာနအဖွဲ့အစည်းများနှင့်ပူးပေါင်း၍လည်းကောင်း စစ်ဆေးကြပ်မတ်ခြင်း၊ အကြံပြုခြင်း၊ လမ်းညွှန်ခြင်းများကို ဆောင်ရွက်လျက်ရှိပါသည်။

disi portal

ဘွိုင်လာစစ်ဆေးရေးဌာန

ဘွိုင်လာစစ်ဆေးရေးဌာနသည် ဘွိုင်လာ ဥပဒေ၊ ဘွိုင်လာဥပဒေဆိုင်ရာလုပ်ထုံးလုပ်နည်းများ၊ မြန်မာနိုင်ငံဘွိုင်လာစံချိန်စံညွှန်း၊ အပြည်ပြည် ဆိုင်ရာစံချိန်စံညွှန်းများ၊ စက်မှုဝန်ကြီးဌာန၏ ညွှန်ကြားချက်များနှင့်အညီ တစ်ပြည်လုံးရှိ စက်ရုံ အလုပ်ရုံများမှ ဘွိုင်လာများကို မှတ်ပုံတင်စစ်ဆေးခြင်း၊ နှစ်စဉ်စစ်ဆေးခြင်းများ ဆောင်ရွက်လျက် ရှိပါသည်။

disi portal

လျှပ်စစ်စစ်ဆေးရေးဌာန

လျှပ်စစ်စစ်ဆေးရေးဌာနသည် လျှပ်စစ် ဆိုင်ရာစစ်ဆေးမှုများကို လျှပ်စစ်ဥပဒေ၊ နည်းဥပဒေ၊  ဥပဒေဆိုင်ရာ လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများကို ကိုးကားလျက် လျှပ်စစ်ဆိုင်ရာ စံချိန်စံညွှန်းများပြည့်မီရေး နှင့် လျှပ်စစ်အန္တရာယ်ကင်းရှင်းရေးတို့ အတွက် ရုံးချုပ်၊ ပြည်နယ်/ တိုင်းဒေသကြီးများ နှင့်ပြည်ထောင်စုနယ်မြေ(နေပြည်တော်)တို့ရှိ လျှပ်စစ်စစ်ဆေးရေးလုပ်ငန်းများကို ဆောင်ရွက်လျှက်ရှိပါသည်။

disi portal

မူဝါဒနှင့်ပြည်ပရေးရာဌာန

မူဝါဒနှင့် ပြည်ပရေးရာဌာနသည် အသေးစားနှင့်အလတ်စားစီးပွားရေးလုပ်ငန်းများ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် ဥပဒေ၊ မူဝါဒ၊ နည်းဥပဒေနှင့် လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများ ချမှတ်ပေးနိုင်ရန် ဆောင်ရွက်လျက်ရှိပြီး အာဆီယံအပါအဝင်  ပြည်ပရေးရာဆိုင်ရာ ကိစ္စရပ်များကိုလည်း ဆောင်ရွက် လျက်ရှိပါသည်။

disi portal

နည်းပညာနှင့်စျေးကွက်မြှင့်တင်ရေးဌာန

နည်းပညာနှင့် ဈေးကွက်မြှင့်တင်ရေးဌာနသည် အသေးစားနှင့် အလတ်စားစီးပွားရေးလုပ်ငန်းများ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက်  နည်းပညာဆိုင်ရာအထောက်အပံ့ ပေးမှုများ၊ ဈေးကွက်ဆိုင်ရာ အထောက်အပံ့ ပေးမှုများ၊ လူ့စွမ်းအားအရင်းအမြစ် တိုးတက်ရေးဆိုင်ရာသင်တန်းများ၊ ဆန်းသစ်တီထွင်မှု ဆိုင်ရာအထောက်အပံ့ပေးမှုများ၊ အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်း များရရှိစေရန် ထောက်ပံ့ပေးမှုများ၊ သတင်းအချက်အလက်နှင့် သုတေသနဆိုင်ရာ အထောက်အပံ့ပေးမှုများနှင့် စွန့်ဦးတီထွင် လုပ်ငန်းရှင်များအား ထောက်ပံ့ပေးမှုများကို ဆောင်ရွက်လျက်ရှိပါသည်။

disi portal

ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုနှင့်လုပ်ငန်းညှိနှိုင်းရေးဌာန

ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုနှင့် လုပ်ငန်းညှိနှိုင်းရေးဌာနအနေဖြင့် နိုင်ငံတော်မှအလေးပေး ဆောင်ရွက်လျက်ရှိသော အသေးစားနှင့် အလတ်စားလုပ်ငန်းများ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု တိုးမြှင့်နိုင်ရေး အခွင့်အလမ်းကောင်းများရရှိစေရန်စီစဉ် ဆောင်ရွက်ပေးလျက် ရှိသကဲ့သို့ ပြည်ပမှ ငွေကြေးဆိုင်ရာ အထောက်အပံ့နှင့် နည်းပညာအကူအညီများရရှိနိုင်ရေးအတွက်လည်း ညှိနှိုင်း ဆောင်ရွက်လျက် ရှိပါသည်။ SME များ၏ လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်မှု အဆင်ပြေစေရေး၊ လုပ်ငန်းလွယ်ကူစွာ စတင်နိုင်ရေး၊ SMEများကို ဝန်ဆောင်မှုပေးလျက်ရှိသော အစိုးရဌာနများ၏ ပံ့ပိုးမှုအားကောင်းစေရေး၊ SME များ၏ Logistic Cost များ လျော့ကျစေရေးနှင့် ငွေကြေးပံ့ပိုးမှုများ ဆောင်ရွက်ပေးနိုင်ရေး တို့အတွက် အစိုးရဌာနများ၊ ပုဂ္ဂလိကအဖွဲ့အစည်းများ၊ နိုင်ငံတကာအဖွဲ့အစည်းများနှင့် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်လျက်ရှိပါသည်။

disi portal

ဘဏ္ဍာရေးဌာန

စက်မှုကြီးကြပ်ရေးနှင့်စစ်ဆေးရေးဦးစီးဌာန၏ ဘဏ္ဍာရေးဆိုင်ရာကိစ္စရပ်များအား စီမံခန့်ခွဲခြင်းအားလုပ်ဆောင်လျက်ရှိပါသည်။

disi portal

အုပ်ချုပ်ရေးဌာန

စက်မှုကြီးကြပ်ရေးနှင့်စစ်ဆေးရေးဦးစီးဌာန၏ အုပ်ချုပ်ရေးဆိုင်ရာကိစ္စရပ်များအား စီမံခန့်ခွဲလျက်ရှိပါသည်။