အမေးအဖြေ

Showing 2-2 of 2 items.

လျှပ်စစ်စစ်ဆေးရေးနှင့်ပတ်သက်သည့်မေးခွန်းများ

မေး။       အသစ်တည်ဆောက်ပြီးဓာတ်အားခွဲရုံ/ဓာတ်အားလိုင်းများအားဓာတ်အား ဖြန့်ဖြူးခွင့် ရရှိရန် မည်သို့လျှောက်ထားဆောင်ရွက်ရမည်နည်း။

ဖြေ။        ဓာတ်အားခွဲရုံ/ဓာတ်အားလိုင်းများအား အသစ်တည်ဆောက်ပြီးပါက ဓာတ်အားဖြန့်ဖြူးခွင့်ရရှိရန်အတွက် လျှပ်စစ်ဓာတ်အားဖြန့်ဖြူးရေးလုပ်ငန်း (သို့မဟုတ်) ရန်ကုန်မြို့တော်လျှပ်စစ်ဓာတ်အားပေးရေးအဖွဲ့ (သို့မဟုတ်) လျှပ်စစ်ဆိုင်ရာလုပ်ပိုင်ခွင့်ရရှိသူမှ တိုင်းဒေသကြီး၊ ပြည်နယ်ရုံးများသို့ လျှပ်စစ်ပုံစံများနှင့်အတူပူးတွဲ၍ စစ်ဆေးပေးပါရန် လျှောက်ထားရယူဆောင်ရွက်ရပါမည်။

မေး။     ဓာတ်အားခွဲရုံ/ဓာတ်အားလိုင်းများအား စစ်ဆေးပေးပါရန် လျှောက်ထားရာတွင် ဆောင်ရွက်ရန်အတွက် လိုအပ်ချက်များကိုပြောပါ။

ဖြေ။       ဓာတ်အားခွဲရုံ/ဓာတ်အားလိုင်းများအား စစ်ဆေးပေးပါရန် လျှောက်ထားရာတွင် တပ်ဆင်ထားသည့် လျှပ်စစ်ပစ္စည်းကိရိယာများ၏ လျှပ်စစ်ပုံစံများ (Single Line Diagram)၊ စံချိန်စံညွှန်းများဆိုင်ရာ အသေးစိတ်ဖော်ပြချက် သတ်မှတ်ချက်များ (Specifications)၊ စစ်ဆေးချက်မှတ်တမ်းများကို ပူးတွဲလျှောက်ထားရမည်ဖြစ်ပါသည်။

မေး။     လျှပ်စစ်အန္တရာယ်ကင်းရှင်းစေရန်အတွက် စက်ရုံ၊ အဆောက်အဦများကို အစစ်ဆေးခံရန်အတွက် မည်ကဲ့သို့လျှောက်ထားရမည်နည်း။

ဖြေ။     လျှပ်စစ်အန္တရာယ်ကင်းရှင်းစေရန်အတွက် စက်ရုံ၊အဆောက်အဦများကို အသစ်တည်ဆောက်ပြီးပါက အတွင်းလျှပ်စစ်သွယ်တန်းတပ်ဆင်ခြင်း(Internal Wiring)ကို စစ်ဆေးပေးပါရန်စက်ရုံ/ အဆောက်အဦအတွင်း သွယ်တန်းတပ်ဆင်ထားသည့် လျှပ်စစ်ပုံစံများ (Single Line Diagram) (သုံးစွဲထားသည့် လျှပ်စစ်ပစ္စည်းကိရိယာများ၏အသေးစိတ်ဖော်ပြချက်စစ်ဆေးချက်လက်မှတ်များ (Specification Certificate)ပူးတွဲ၍ သက်ဆိုင်ရာတိုင်းဒေသကြီး၊ ပြည်နယ်များရှိ လျှပ်စစ်စစ်ဆေးရေးရုံးများသို့ သွားရောက်၍ လျှောက်ထားရမည်ဖြစ်ပါသည်။ နှစ်စဉ်အစစ်ဆေးခံရန် လိုအပ်ပါသည်။

မေး။     လျှပ်စစ်အန္တရာယ်ကင်းရှင်းစေရန် မည်သို့ဆောင်ရွက်ရမည်နည်း။

ဖြေ။      လျှပ်စစ်အန္တရာယ်ကင်းရှင်းစေရန်အတွက် အဆောက်အဦများတွင် တပ်ဆင်သုံးစွဲမည့် လျှပ်စစ်ဓာတ်အားသုံး လျှပ်စစ်ပစ္စည်းကိရိယာများကို စံချိန်စံညွှန်းပြည့်မီသော အမျိုးအစားကောင်းမွန်သောပစ္စည်းများကိုသာ သုံးစွဲရန်လိုအပ်ခြင်း၊ လျှပ်စစ်ဥပဒေဆိုင်ရာလုပ်ထုံးလုပ်နည်းများနှင့်အညီ တပ်ဆင်သုံးစွဲခြင်း၊ တပ်ဆင်ပြီးပါက လျှပ်စစ်ဓာတ်အားသုံးပစ္စည်းကိရိယာများ၊ အဆောက်အဦများကို အစစ်ဆေးခံရန် လိုအပ်ပါသည်။ နှစ်စဉ်ပြန်လည်အစစ်ဆေးခံရန် လိုအပ်ပါသည်။

မေး။     စက်လှေကား၊ ဓာတ်လှေကားများကိုအစစ်ဆေးခံရန် မည်သို့ဆောင်ရွက်ရပါသနည်း

ဖြေ။      စက်လှေကား၊ ဓာတ်လှေကားများကို အသုံးပြုရာတွင် အန္တရာယ်ကင်းရှင်းစေရန်အတွက် တည်ဆောက်သည့်အဆောက်အဦဆိုင်ရာ ကြံ့ခိုင်မှုလက်မှတ်၊ သက်ဆိုင်ရာမှ တည်ဆောက်မှုခွင့်ပြုချက်၊ Specification များ၊ Drawing များ၊ ဓာတ်လှေကား၊ စက်လှေကားဆိုင်ရာ Test Certificate များပူးတွဲ၍ တပ်ဆင်တည်ဆောက်ခွင့် လျှောက်ထားရမည်ဖြစ်ပါသည်။ တပ်ဆင်တည်ဆောက်ပြီးပါက သုံးစွဲနိုင်ရေးအတွက် စစ်ဆေးသွားမည်ဖြစ်ပါသည်။ သုံးစွဲခွင့်လက်မှတ်သက်တမ်းမှာ တစ်နှစ်ဖြစ်၍ နှစ်စဉ်ပြန်လည် အစစ်ဆေးခံရန် လိုအပ်ပါသည်။

မေး။     ဓာတ်လှေကားမောင်းနှင်နေစဉ် လျှပ်စစ်မီးပြတ်တောက်၍ ရုတ်တရက်ရပ်သွားပါက ဓာတ်လှေကားအတွင်းပိတ်မိနေလျှင် ဆောင်ရွက်ရမည့်နည်းလမ်းများကို ဖော်ပြပါ။

ဖြေ။      ARD စနစ် တပ်ဆင်ထားသော်လည်း ဘတ္ထရီမကောင်းခြင်းနှင့် ပျက်ခြင်း၊ မီးစက်ပျက်ခြင်းစသည်တို့ကြောင့် အထပ်မညီဘဲဓာတ်လှေကားရပ်သွားခဲ့လျှင် ဓာတ်လှေကားအတွင်းရှိခေါင်းလောင်း၊ ခလုတ်၊ ဆက်သွယ်ရန်ဖုန်းတို့မှတဆင့် ပြင်ပမှအကူအညီရရှိရန် တောင်းခံရမည်ဖြစ်ပါသည်။ ဓာတ်လှေကားအတွင်း ခရီးသည်ပါလာပါကပိတ်မိနေသောခရီးသည်များမှ ကြောက်ရွံ့စိတ်လွန်ကဲ၍ ဓာတ်လှေကားတံခါးကို ခြေနှင့်ကန်ခြင်း၊ အတင်းထုရိုက်ခြင်းနှင့် ဆွဲဖွင့်ခြင်းမျိုး မလုပ်သင့်ပါ။ ဓာတ်လှေကားအတွင်း အောက်ဆီဂျင်ပြတ်တောက်မှုမျိုး မဖြစ်ပေါ်နိုင်သည့်အတွက် ပြင်ပမှအကူအညီရောက်ရှိသည့်အချိန်အထိ ဓာတ်လှေကားထဲတွင် ငြိမ်သက်စွာနေထိုင်ခြင်းသည် အကောင်းဆုံးဖြစ်ပါသည်။ ဓာတ်လှေကားအတွင်းရှိ ခေါင်းလောင်း၊ ခလုတ်၊ ဆက်သွယ်ရန်ဖုန်းတို့မှတဆင့် သက်ဆိုင်ရာဓာတ်လှေကားကုမ္ပဏီမှကျွမ်းကျင်သူများကို ဆက်သွယ်၍ ၎င်းတို့၏အကူအညီဖြင့် ခလုတ်များပိတ်ပါ။ ဓာတ်လှေကားပြင်ပမှကူညီသူများကလည်း ဓာတ်လှေကားအတွင်းရှိခရီးသည်များကို ကယ်ထုတ်ချင်ဇောဖြင့် အထပ်တံခါးကိုဆွဲဖွင့်ခြင်း၊ တူရွင်းဖြင့်ကလန့်ခြင်းနှင့် တံခါးဖျက်ခြင်းများကို လုံးဝမလုပ်သင့်ပါ။ ဘရိတ်ခွဲတံဖြင့် ဘရိတ်ကိုဖြေးညင်းစွာ ခွာပါ။ ဓာတ်လှေကားအထပ်ညီသွားသည့်တိုင်အောင် Handle ကို လှည့်ပါ။ ဓာတ်လှေကားအထပ်ညီသွားပါက ဘရိတ်ခွာခြင်းကို ရပ်လိုက်ပါ။ ဓာတ်လှေကားရှိသည့်အထပ်သို့ဆင်း၍ အထပ်တံခါး (Landing Door) ကို သော့ဖြင့် ဖွင့်လိုက်ပါ။ ထို့နောက် ဓာတ်လှေကားတံခါး (Car Door)ကို ဖွင့်၍ ခရီးသည်များကိုအပြင်သို့ ကယ်ထုတ်နိုင်ပါသည်။ လူကယ်ခြင်းကို ဓာတ်လှေကားဆိုင်ရာ တာဝန်ရှိသူ ကျွမ်းကျင်သူမှသာလျှင် ဆောင်ရွက်သင့်ပါသည်။

မေး။     လျှပ်စစ်ထုတ်စက် (Generator) များကို အစစ်ဆေးခံရန် မည်သို့ ဆောင်ရွက်ရမည်နည်း။

ဖြေ။      လျှပ်ထုတ်စက်များကိုစစ်ဆေးပေးပါရန် စစ်ဆေးခံလိုသူမှ သက်ဆိုင်ရာတိုင်းဒေသကြီး၊ ပြည်နယ်ရုံးများသို့ လျှပ်စစ်ပုံစံများ၊ သတ်မှတ်စံချိန်စံညွှန်း၊ အထောက်အထားများပူးတွဲ၍ လျှောက်ထားရမည်ဖြစ်ပါသည်။ လျှောက်လွှာပါ လျှပ်စစ်ပုံစံ၊ စံချိန်စံညွှန်းများကို စိစစ်ပြီးပါက ကွင်းဆင်းစစ်ဆေးဆောင်ရွက်သွားမည် ဖြစ်ပါသည်။ ပြုပြင်ရန် အချက်များရှိပါက(၇)ရက်အတွင်းပြုပြင်စေ၍ ပြန်လည်စစ်ဆေးရန် ဆောင်ရွက်သွားမည်ဖြစ်ပါသည်။ အကြီးစားလျှပ်စစ်ဓာတ်အားထုတ်လုပ်ခြင်းကို ဝန်ကြီးဌာနသို့တင်ပြ၍ ခွင့်ပြုချက်ရယူရမည်ဖြစ်ပါသည်။

မေး။     လျှပ်စစ်လုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်ရန်အတွက် လျှပ်စစ်ကျွမ်းကျင်မှုမှတ်ပုံတင်လက်မှတ် လိုအပ်ပါသလား။

ဖြေ။      လျှပ်စစ်ဥပဒေ (၂၀၁၄)၊ ပုဒ်မ ၄၆ အရ လျှပ်စစ်လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်သူအားလုံး လျှပ်စစ်ကျွမ်းကျင်မှုဆိုင်ရာလက်မှတ် လိုအပ်ပါသည်။

မေး။     လျှပ်စစ်ကျွမ်းကျင်မှုမှတ်ပုံတင်လက်မှတ် အမျိုးအစားနှင့်အဆင့်များကို ဖော်ပြပါ။

ဖြေ။      လျှပ်စစ်ကျွမ်းကျင်မှုဆိုင်ရာလက်မှတ် အမျိုးအစား(၃)မျိုး၊ အဆင့်(၃)ဆင့် ရှိပါသည်။ အမျိုးအစားများမှာ ပြင်ပလျှပ်စစ်ကျွမ်းကျင်မှုဆိုင်ရာလက်မှတ်၊ ဌာနဆိုင်ရာလျှပ်စစ်ကျွမ်းကျင်မှုဆိုင်ရာလက်မှတ်၊ ကိုယ်ပိုင်လျှပ်စစ်ကျွမ်းကျင်မှုဆိုင်ရာလက်မှတ်ဟူ၍ အမျိုးအစား(၃)မျိုးဖြစ်၍ အဆင့်များမှာ ဒုတိယဆင့်၊ ပထမဆင့်၊ အထူးဆင့်ဟူ၍ အဆင့် (၃)ဆင့် ရှိပါသည်။

မေး။     လျှပ်စစ်ကျွမ်းကျင်မှုအမျိုးအစားအလိုက် လျှောက်ထားရမည့် နည်းလမ်းများကို ဖော်ပြပါ။

ဖြေ။     

(က)    တည်ဆဲလျှပ်စစ်ဥပဒေဆိုင်ရာ လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများ အပိုဒ် ၁၇၆ နှင့်အညီ ပြင်ပလျှပ်စစ်ကျွမ်းကျင်မှုဆိုင်ရာလက်မှတ် လျှောက်ထားလိုပါက သက်ဆိုင်ရာမြို့နယ်၊ ခရိုင်လျှပ်စစ်အင်ဂျင်နီယာမှတဆင့် သက်ဆိုင်ရာလျှပ်စစ်စစ်ဆေးရေးဌာနမှ ကိုယ်စားလှယ်ပါဝင်သော လျှပ်စစ်ကျွမ်းကျင်မှုအရည်အချင်းစိစစ်ရေးအဖွဲ့နှင့် အရည်အချင်းစိစစ်ပြီးမှ သက်ဆိုင်ရာတိုင်းဒေသကြီး လျှပ်စစ်အင်ဂျင်နီယာမှထပ်ဆင့်စိစစ်ထောက်ခံပြီးလျှင် စစ်ဆေးရေးမှူးချုပ်၊ လျှပ်စစ်စစ်ဆေးရေးဌာနသို့ ဆက်လက်ပေးပို့သွားရမည် ဖြစ်ပါသည်။

( ခ)    တည်ဆဲလျှပ်စစ်ဥပဒေဆိုင်ရာ လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများ အပိုဒ် ၁၇၇၊ ၁၇၈ နှင့်အညီ ဌာနဆိုင်ရာနှင့်ကိုယ်ပိုင် လျှပ်စစ်ကျွမ်းကျင်မှုဆိုင်ရာလက်မှတ် ရရှိရန်အတွက် စစ်ဆေးရေးမှူးချုပ်ထံ တိုက်ရိုက်လျှောက်ထားရမည်ဖြစ်ပါသည်။ အရည်အချင်းစစ်ဆေးပြီး လျှပ်စစ်ကျွမ်းကျင်မှုဆိုင်ရာလက်မှတ် ထုတ်ပေးမည်ဖြစ်ပါသည်။

မေး။ လျှပ်စစ်ကျွမ်းကျင်မှုမှတ်ပုံတင်လက်မှတ်အမျိုးအစားမှာ မည်သည့်အပေါ်မူတည်၍  ခွဲခြားထားပါသနည်း။

ဖြေ။     

(က)  ပြင်ပလျှပ်စစ်ကျွမ်းကျင်မှုဆိုင်ရာလက်မှတ်ဆိုသည်မှာ လျှပ်စစ်ဓာတ်အားဖြန့်ဖြူးရေးလုပ်ငန်း၏ မြို့နယ်လျှပ်စစ်အင်ဂျင်နီယာရုံးစာရင်းဝင် ပြင်ပလျှပ်စစ်ကျွမ်းကျင်လုပ်သားများအတွက် ဖြစ်သည်။

( ခ)  ဌာနဆိုင်ရာလျှပ်စစ်ကျွမ်းကျင်မှုဆိုင်ရာလက်မှတ်ဆိုသည်မှာ ဌာနဆိုင်ရာဝန်ထမ်းများအတွက် ဖြစ်သည်။

( ဂ) ကိုယ်ပိုင်လျှပ်စစ်ကျွမ်းကျင်မှုဆိုင်ရာလက်မှတ်ဆိုသည်မှာ ကိုယ်ပိုင်လျှပ်စစ်လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်သူများနှင့် ပုဂ္ဂလိကပိုင်စက်ရုံ၊ အလုပ်ရုံများတွင် လျှပ်စစ်လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်သူများအတွက် ဖြစ်ပါသည်။

မေး။     လျှပ်စစ်ကျွမ်းကျင်မှုမှတ်ပုံတင်လက်မှတ်လျှောက်ထားရန် လိုအပ်သည့်အချက်အလက်များကို ဖော်ပြပါ။

ဖြေ။      လျှပ်စစ်ကျွမ်းကျင်မှု လျှောက်လွှာပုံစံ၊ ပညာအရည်အချင်းထောက်ခံချက်၊ ဌာနဆိုင်ရာဝန်ထမ်းများအတွက် ဝန်ထမ်းဖြစ်ကြောင်းနှင့် လျှပ်စစ်လုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်ကြောင်း ဌာနအကြီးအကဲ၏ထောက်ခံချက်၊ မှတ်ပုံတင်မိတ္တူ၊ သက်ဆိုင်ရာနေရပ်လိပ်စာတွင် အမှန်နေထိုင်ကြောင်းထောက်ခံချက်နှင့် ဓာတ်ပုံ(၂)ပုံတို့ လိုအပ်ပါသည်။

မေး။     ပြည်ပမှတင်သွင်းသော လျှပ်စစ်ပစ္စည်းများအား မသုံးစွဲမီအစစ်ဆေးခံရန် လိုအပ်ပါသလား၊ စစ်ဆေးရန် မည်သို့ဆောင်ရွက်ရမည်နည်း။

ဖြေ။      ပြည်တွင်း၊ ပြည်ပမှတင်သွင်းသော လျှပ်စစ်ပစ္စည်းများအား ပစ္စည်းနမူနာ၊ ထုတ်လုပ်သည့်နိုင်ငံ၏စံချိန်စံညွှန်း၊ Test Certificate၊ Catalogue များပူးတွဲ၍ စံချိန်စံညွှန်းနှင့် ကိုက်ညီမှုရှိ/မရှိ ရန်ကုန်မြို့ရှိ လျှပ်စစ်စစ်ဆေးရေးဓာတ်ခွဲခန်းသို့ ပေးပို့အစစ်ဆေးခံရမည် ဖြစ်ပါသည်။

မေး။     လျှပ်စစ်ကျွမ်းကျင်သင်တန်း အမျိုးအစားများကို ဖော်ပြပါ။

ဖြေ။      လျှပ်စစ်ကျွမ်းကျင်မှု သင်တန်း (၃)မျိုး ရှိပါသည်။ လျှပ်စစ်ကျွမ်းကျင်မှု အခြေခံသင်တန်း၊ လျှပ်စစ်ကျွမ်းကျင်မှုမွမ်းမံသင်တန်းနှင့် အခြေခံလျှပ်စစ်ကျွမ်းကျင်မှုရွေ့လျားသင်တန်းတို့ ဖြစ်ပါသည်။

မေး။     လျှပ်စစ်ကျွမ်းကျင်သင်တန်းဖွင့်လှစ်သည့် အချိန်နှင့်ကာလကို ဖော်ပြပါ။

ဖြေ။      လျှပ်စစ်ကျွမ်းကျင်မှုအခြေခံသင်တန်းအား (၁)နှစ်လျှင် (၂)ကြိမ် ဖွင့်လှစ်ပြီး၊ လျှပ်စစ်ကျွမ်းကျင်မှုမွမ်းမံသင်တန်းအား (၁)နှစ်လျှင် (၁)ကြိမ် ဖွင့်လှစ်ပါသည်။ သင်တန်းကာလမှာ ပျမ်းမျှအားဖြင့် ရက်သတ္တပတ် (၆)ပတ် ဖြစ်ပါသည်။ အခြေခံလျှပ်စစ်ကျွမ်းကျင်မှုရွေ့လျားသင်တန်းမှာ သက်ဆိုင်ရာတိုင်းဒေသကြီး၊ ပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့များနှင့်ညှိနှိုင်း ဖွင့်လှစ်ပေးခြင်းဖြစ်ပြီး သင်တန်းကာလမှာရက်သတ္တပတ် (၄)ပတ် ဖြစ်ပါသည်။

မေး။     လျှပ်စစ်ဗို့အားမည်မျှသည် လူကိုအန္တရာယ်ဖြစ်စေနိုင်သနည်း။

ဖြေ။      အေစီ (၄၀)ဗို့နှင့် အထက်သည် ခန္ဓာကိုယ်နှင့်ထိမိလျှင် အန္တရာယ်ဖြစ်နိုင်ပါသည်။

မေး။     လျှပ်စီး မည်မျှသည် ခန္ဓာကိုယ်ကို ဖြတ်စီးလျှင် အန္တရာယ်ဖြစ်နိုင်ပါသနည်း။

ဖြေ။        အန္တရာယ်ဖြစ်ပေါ်မှုသည် လျှပ်စီးအနည်းအများနှင့် လမ်းကြောင်းပေါ်မူတည်ပါသည်။ ဓာတ်အားရှိသည့်နေရာကို လက်နှင့်ထိမိလျှင် ဓာတ်အားသည် လက်မှခြေကိုဖြတ်၍ မြေဓာတ်ရှိသည့်နေရာသို့ စီးဆင်းပါမည်။ ဓာတ်အားစီးဆင်းရာတွင် နှလုံးနှင့်အဆုတ်ကို ဖြတ်စီးလျှင် အန္တရာယ်ကြီးပါသည်။ ဓာတ်အားဖြတ်စီးလျှင် နှလုံးကြွက်သားကျုံခြင်းကြောင့် နှလုံးခုန်ရပ်ခြင်း၊ အဆုတ်ကြွက်သားကျုံခြင်းကြောင့် အသက်ရှူရပ်ခြင်း ဖြစ်နိုင်ပါသည်။ အန္တရာယ်ဖြစ်ပေါ်မှုသည် ဓာတ်အားဖြတ်စီးသည့် အချိန်ကြာမြင့်သည့်အပေါ်တွင်လည်း မူတည်ပါသည်။ ဓာတ်အားဖြတ်စီးချိန် (၁)စက္ကန့်တွင် အန္တရာယ်မဖြစ်သော်လည်း စက္ကန့်အနည်းငယ်ကြာလျှင် အန္တရာယ်ဖြစ်ပေါ်နိုင်ပါသည်။ အန္တရာယ်ဖြစ်ပေါ်မှုသည် လျှပ်စီးအမျိုးအစားနှင့် တုန်နှုန်းပေါ်တွင်လည်း မူတည်ပါသည်။ လူ၏ခန္ဓာကိုယ်တွင် (၅၀)တုန်နှုန်းရှိသောလျှပ်စီး (၁) မီလီအမ်ပီယာ ဖြတ်စီးပါကဓာတ်အားဖြတ်စီးခံရသူ မသိပါ။ (၅၀)တုန်နှုန်းရှိသော လျှပ်စီး (၂၀) မှ (၅၀)မီလီအမ်ပီယာသည် လက်မှခြေသို့ဖြတ်စီးလျှင် အသက်ရှူမှု ထိခိုက်စေပါသည်။ (၅၀)တုန်နှုန်းရှိသော လျှပ်စီး(၁၀၀) မှ (၂၀၀)မီလီအမ်ပီယာသည် နှလုံးအနီးဖြတ်စီးလျှင် လူကိုသေစေနိုင်ပါသည်။ (၁ မီလီအမ်ပီယာ= ၁/၁၀၀၀အမ်ပီယာ)

မေး။     ဓာတ်လိုက်ခံရ၍ အသက်ရှူရပ်နေသူကို မည်ကဲ့သို့ ကူညီပါမည်နည်း။

ဖြေ။    ဓာတ်လိုက်ခံရသူကိုတွေ့ရှိပါက ကယ်တင်ရန်နည်းလမ်းမှာ ပထမဆုံး လျှပ်စစ်ဓာတ်အားခလုတ်ကို ပိတ်ပေးပါ။ ဓာတ်အားခလုတ်ပိတ်ပြီးသော်လည်း ဓာတ်လိုက်ခံရသူ မလွတ်မြောက်လျှင် ခြောက်သွေ့သောသစ်သား (သို့မဟုတ်) ဝါးလုံးအခြောက် (သို့မဟုတ်) ဂုန်နီစ(သို့မဟုတ်)စောင် (သို့မဟုတ်) လေးထပ်ခေါက်ထားသောအဝတ် ကိုအသုံးပြု၍ ဓာတ်လိုက်ခံရသူအား ဓာတ်ကြိုး(သို့မဟုတ်) လျှပ်စစ်ပစ္စည်းမှ ဖယ်ရှားပေးပါ။ ဓာတ်လိုက်ခံရသူသည် အသက်မရှူဘဲသတိလစ်နေလျှင် ရှေးဦးသူနာပြုနည်းနှင့်ပြုစုပြီးမှ ဆေးရုံပို့ရန် စီစဉ်ပါ။

မေး။     ဆော့ကတ်ကို မည်သို့တပ်ဆင်ရမည်နည်း။

ဖြေ။      ဆော့ကတ်ကို ဓာတ်အားဖွင့်၊ပိတ်ပြုသော ခလုတ်တွင် တပ်ဆင်ရာ၌ လျှပ်စစ်ဥပဒေဆိုင်ရာလုပ်ထုံးလုပ်နည်းများအရ သွင်ကြိုးတွင် ခလုတ်ခံ၍ တပ်ဆင်ရမည်ဖြစ်ပြီး နကြိုးတွင် တပ်ဆင်ခြင်းမပြုရပါ။