သတင်းများ

စပျစ်သီးနှင့် စပျစ်ဝိုင်ထုတ်လုပ်သည့်နည်းပညာပံ့ပိုးပေးခြင်း

Posted Date : ၁၅-၁၂-၂၀၁၆
Posted By : DISI
State/Region : နေပြည်တော်ရုံးချုပ်

https://www.disionline.gov.mm/common/fileuploads/c86632d801dbba070e7557431942c40f.jpg

မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး၊ ပြင်ဦးလွင်ခရိုင်တွင် စပျစ်သီး နှင့်စပျစ်ဝိုင် စိုက်ပျိုးထုတ်လုပ်သည့်လုပ်ငန်းရှင်များအတွက် ဈေးကွက်ဝင် အရည်အသွေးကောင်းမွန်သည့် စပျစ်သီးနှင့် စပျစ်ဝိုင်ထုတ်လုပ်နိုင်သည့် နည်းပညာပံ့ပိုးပေးခဲ့ပါသည်။


PUM Netherland Senior Experts Organization အဖွဲ့အစည်းနှင့် ပူးပေါင်း၍မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး၊ ပြင်ဦးလွင်ခရိုင်တွင် ၁.၁၁.၂၀၁၆ ရက်နေ့မှ ၃.၁၁.၂၀၁၆ ရက်နေ့ထိစပျစ်သီးနှင့်စပျစ်ဝိုင် စိုက်ပျိုးထုတ်လုပ်သည့် လုပ်ငန်းရှင်များအတွက် ဈေးကွက်ဝင် အရည်အသွေးကောင်းမွန်သည့် စပျစ်သီးနှင့်စပျစ်ဝိုင် ထုတ်လုပ်နိုင်သည့် နည်းပညာပံ့ပိုးပေးခြင်း စာတွေ့လက်တွေ့သင်တန်းကို ပြုလုပ်ခဲ့ရာ စုစုပေါင်း(၅၄)ဦး တက်ရောက်ခဲ့ပါသည်။c86632d801dbba070e7557431942c40f.jpg
c2bc6121aa69d0f171bd912e0566858c.jpg
536950645caea5a128ef264cec15772f.jpg