သတင်းများ

စျေးကွက်ဝင် အရည်အသွေး ကောင်းမွန်သော ၿဉ့်ထည်များ   ထုတ်လုပ်မှုနည်းပညာကို ပံ့ပိုးပေးခြင်း

Posted Date : ၂၂-၁၂-၂၀၁၆
Posted By : DISI
State/Region : နေပြည်တော်ရုံးချုပ်

https://www.disionline.gov.mm/common/fileuploads/0328ba6b872330d584f2324492801c48.jpg

PUM Netherlands Senior Expert အဖွဲ့နှင့်ပူးပေါင်း၍ စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး၊ ရွှေဘိုခရိုင်အတွင်းရှိ စဉ့်အိုးထုတ်လုပ်သည့် SME လုပ်ငန်းရှင်များအား (၄.၁၂.၂၀၁၆) မှ (၁၇.၁၂.၂၀၁၆)ရက်နေ့ထိ စျေးကွက်ဝင်အရည်အသွေး ကောင်းမွန်သောစၿဉ့်ထည်များ   ထုတ်လုပ်မှုနည်းပညာကို ပံ့ပိုးပေးသည့် သင်တန်းကို ကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့ရာ စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး၊ ရွှေဘိုခရိုင်၊ ကျောက်မြောင်းမြို့ရှိ စဉ့်ထည်ထုတ်လုပ်သည့် လုပ်ငန်းရှင် စုစုပေါင်း (၃၀)ဦးတက်ရောက်ခဲ့ပါသည်။
0328ba6b872330d584f2324492801c48.jpg
985c176d1246e71f8102c9aadce713bc.jpg
a7bd098a5ce92fd39b88513d3b0b114d.jpg