သတင်းများ

တန်ဘိုးမြင့် ထုတ်ကုန်များထုတ်လုပ်နိုင်ရန်အတွက် နည်းပညာများပံ့ပိုးပေးခြင်း

Posted Date : ၂၂-၁၂-၂၀၁၆
Posted By : DISI
State/Region : နေပြည်တော်ရုံးချုပ်

https://www.disionline.gov.mm/common/fileuploads/56298c9325a573e55c21dc415c49aef4.jpg

ပညာရေးဝန်ကြီးဌာန၊ သုတေသနနှင့်တီထွင်ဆန်းသစ်မှုဦးစီးဌာနတို့ပူးပေါင်း၍ SME လုပ်ငန်းရှင်များမှ တင်ပြတောင်းဆိုလာသော ဒေသထွက်ကုန်များအားတန်ဘိုးမြင့် ထုတ်ကုန်များ ထုတ်လုပ်နိုင်ရန်အတွက် (၁၈.၁၁.၂၀၁၆) ရက်နေ့တွင်ရန်ကုန်မြို့၊ သုတေသနနှင့် တီထွင်ဆန်းသစ်မှုဦးစီးဌာန သင်တန်းခန်းမ၌ ပြည်နယ်နှင့်တိုင်းဒေသကြီးများမှ SME  လုပ်ငန်းရှင် (၁၆၁) ဦးအား စားသောက်ကုန်ထုတ်လုပ်ခြင်း နည်းပညာများ (ဟင်းသီး ဟင်းရွက်၊ ဟင်းခတ်မှုနှင့်ထုတ်လုပ်ခြင်းနည်းပညာ၊ ပဲနို့ရည် ထုတ်လုပ်မှုနည်းပညာ၊ အုန်းသီး Jelly ထုတ်လုပ်မှုနည်းပညာ၊ ပိန္နဲသီးခြောက်ပြုလုပ်သည့်နည်းပညာ) အား ပံ့ပိုးပေးခဲ့ပါသည်။ 
56298c9325a573e55c21dc415c49aef4.jpg
76c426629238fcd142c60d22465be6a4.jpg
731ce461f1d61a80c0215c71c1e45e54.jpg
a019c21a66fef3d3c1270cf01146e602.jpg