သတင်းများ

အရည်အသွေးပြည့်မီသော ဆန်စပါးထုတ်လုပ်နိုင်ရန်အတွက် နည်းပညာပံ့ပိုးပေးခြင်း

Posted Date : ၂၂-၁၂-၂၀၁၆
Posted By : DISI
State/Region : နေပြည်တော်ရုံးချုပ်

https://www.disionline.gov.mm/common/fileuploads/001775fa4ed16acdc212931fd6127a22.jpg

PUM Netherlands Senior Experts အဖွဲ့နှင့် ပူးပေါင်း၍ အရည်အသွေးပြည့်မီသော ဆန်စပါးထုတ်လုပ်နိုင်ရန်အတွက် (၂၀.၁၁.၂၀၁၆) ရက်နေ့မှ (၂.၁၂.၂၀၁၆) ရက်နေ့ထိ ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီး၊ ပုသိမ်မြို့မှ ဆန်စပါးစိုက်ပျိုးထုတ်လုပ်သူ လုပ်ငန်းရှင် (၂၀) ဦးအား နိုင်ငံတကာစျေးကွက်ဝင် ဆန်စပါးစိုက်ပျိုးထုတ် လုပ်မှုနည်းပညာပံ့ပိုးပေးခဲ့ပါသည်။
001775fa4ed16acdc212931fd6127a22.jpg
8da4435680044c1c3abb9b9f63dd3ca2.jpg
b20b148de3c4fc8fb1d0b812ce0b067f.jpg