သတင်းများ

5 S Seminar for SME Manufacturing Sector ကျင်းပပြုလုပ်ခြင်း

Posted Date : ၀၇-၁၂-၂၀၁၈
Posted By : DISI
State/Region : နေပြည်တော်ရုံးချုပ်

https://www.disionline.gov.mm/common/fileuploads/49bf500e548e4374e09844041faa4db8.jpg

စက်မှုဝန်ကြီးဌာန၊ စက်မှုကြီးကြပ်ရေးနှင့်စစ်ဆေးရေးဦးစီးဌာနသည် ဂျပန်နိုင်ငံ JICA အဖွဲ့ အစည်းနှင့်ပူးပေါင်း၍ SME လုပ်ငန်းများတွင် ထုတ်လုပ်မှုလုပ်ငန်းစဉ်များ စနစ်တကျ ဖြစ်လာ စေရန်နှင့် အရည်အသွေးကောင်းမွန်သော ထုတ်ကုန်များ ထုတ်လုပ်လာနိုင်စေရန် အတွက် “5 S Seminar for SME Manufacturing Sector”ကို ကျင်းပလျက်ရှိခြင်း


    “5 S Seminar for SME Manufacturing Sector” ကို  (၂၉.၅.၂၀၁၈) ရက်နေ့တွင် ရန်ကုန်မြို့၊ UMFCCI ခန်းမ၌ ကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့ရာ ဝန်ထမ်းများနှင့် SME လုပ်ငန်းရှင် စုစုပေါင်း (၁၀၀) ဦး ၊ (၁.၆.၂၀၁၈) ရက်နေ့တွင် ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီး၊ ပုသိမ်မြို့၌ ကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့ရာ  စက်မှုဝန်ထမ်း နှင့် SME လုပ်ငန်းရှင် (၉၆) ဦး (၅.၆.၂၀၁၈) ရက်နေ့တွင် မန္တလေးမြို့၌ ကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့ရာ စက်မှုဝန်ထမ်းနှင့် SME လုပ်ငန်းရှင် (၁၀၀) ဦး  (၈.၆.၂၀၁၈) ရက်နေ့တွင် မကွေးမြို့၌ ကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့ရာ စက်မှု ဝန်ထမ်းနှင့် SME လုပ်ငန်းရှင် (၁၄၂) ဦး ၊  (၁၂.၆.၂၀၁၈) ရက်နေ့ တွင် တောင်ကြီးမြို့၌ ကျင်းပခဲ့ရာ စက်မှုဝန်ထမ်းနှင့် SME လုပ်ငန်းရှင် (၉၂) ဦး ၊ စုစုပေါင်းစက်မှုဝန်ထမ်းနှင့်SME လုပ်ငန်းရှင် (၅၃၀) ဦးတို့အား 5S ဆိုင်ရာဗဟုသုတ များမျှဝေခဲ့ပါသည်။49bf500e548e4374e09844041faa4db8.jpg
785c6656a80bc6ede55de53224a19a72.jpg
15dbe73870d7593e6748a5ea8be995d8.jpg
69162fb4fe82e09975efa75919bf19e7.jpg
1e847e963c93ccb370cc39ccedf98638.jpg