သတင်းများ

Annual Report Initial Workshop ကျင်းပပြုလုပ်ပေးခြင်း

Posted Date : ၂၂-၁၂-၂၀၁၆
Posted By : DISI
State/Region : နေပြည်တော်ရုံးချုပ်

ဂျာမနီနိုင်ငံ GIZ အဖွဲ့အစည်းနှင့် ပူးပေါင်း၍ SME လုပ်ငန်းများဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်စေရန်အတွက် ဆောင်ရွက်ပြီးစီးမှုအခြေအနေ မှတ်တမ်းများအားစုစည်း၍ Activity Booklet  Annual Report (2016)အား ပြည်သူလူထုသို့ ထုတ်ပြန်နိုင်ရန်(၁၈.၁၁.၂၀၁၆) ရက်နေ့တွင် Annual Report ပြုလုပ်နိုင်ရန်အတွက် Core Team အဖွဲ့ဝင်များဖြင့် ရန်ကုန်မြို့ရှိ အသေးစားနှင့်အလတ်စားလုပ်ငန်းများဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဌာန၌ Annual Report Initial Workshop ကျင်းပပြုလုပ်ပေးခဲ့ပါသည်။