သတင်းများ

ဘွိုင်လာကိုင်တွယ်ထိန်းသိမ်းသူများသင်တန်း(၂/၂၀၁၉) ဖွင့်လှစ်မည်

Posted Date : ၀၃-၀၇-၂၀၁၉
Posted By : DISI
State/Region : နေပြည်တော်ရုံးချုပ်

https://www.disionline.gov.mm/common/fileuploads/10eea120f566991af056a98d23351ee3.jpg

"ဘွိုင်လာကိုင်တွယ်ထိန်းသိမ်းသူများသင်တန်း(၂/၂၀၁၉) ဖွင့်လှစ်မည်"

စက်မှုဝန်ကြီးဌာန၊ စက်မှုကြီးကြပ်ရေးနှင့် စစ်ဆေးရေးဦးစီးဌာန (ဘွိုင်လာစစ်ဆေးရေး) မှ ဘွိုင်လာကိုင်တွယ်ထိန်းသိမ်းသူများသင်တန်း(၂/၂၀၁၉)ကို ၂၂.၇.၂၀၁၉ရက်နေ့ မှ ၁၆.၈.၂၀၁၉ ရက်နေ့ထိ နေပြည်တော်ရှိ ရုံးအမှတ်(၄၁)၊ သင်တန်းခန်းမတွင် ဖွင့်လှစ်ပို့ချသွားပါမည်။ အဆိုပါသင်တန်းသို့ တက်ရောက်လိုသူ ပြင်ပသင်တန်းသားများသည် အနိမ့်ဆုံး အခြေခံပညာအလယ်တန်းအောင်မြင်ရန် လိုအပ်ပြီး အောက်ဖော်ပြပါလိပ်စာသို့ ၁၈.၇.၂၀၁၉ ရက်နေ့ နောက်ဆုံးထား၍ ဆက်သွယ်စာရင်းပေးသွင်းလျှောက်ထားနိုင်ပါသည်။


 

ဆက်သွယ်ရန်ဌာန---

ဘွိုင်လာစစ်ဆေးရေးဌာန၊ ရုံးအမှတ်(၁၄)၊ နေပြည်တော်။

ဖုန်း - ၀၉၄၂၁၀၆၀၃၀၀၊ ၀၉၄၄၆၁၁၈၉၆၅၊ ၀၆၇၃ ၄၀၉၆၅၁10eea120f566991af056a98d23351ee3.jpg