သတင်းများ

ဘွိုင်လာကိုင် တွယ်ထိန်းသိမ်းသူများသင်တန်း (၁/၂၀၁၉)ကို ဖွင့်လှစ်သွားမည်

Posted Date : ၁၁-၀၁-၂၀၁၉
Posted By : DISI
State/Region : နေပြည်တော်ရုံးချုပ်

https://www.disionline.gov.mm/common/fileuploads/a21d9173215d1affc455648d9c16ceca.png

စက်မှုဝန်ကြီးဌာန၊ စက်မှုကြီးကြပ်ရေးနှင့် စစ်ဆေးရေးဦးစီးဌာန၊ ဘွိုင်လာ စစ်ဆေးရေးဌာနမှ ဘွိုင်လာကိုင် တွယ် ထိန်းသိမ်းသူများ သင်တန်း (၁/၂၀၁၉) ကို ၁၄.၁.၂၀၁၉ မှ ၂၂.၂.၂၀၁၉ ထိ ဖွင့်လှစ် ပို့ချသွား မည်ဖြစ်ပါသည်။ အဆိုပါသင်တန်းကို တက်ရောက်လိုသူ ပြင်ပ သင်တန်းသားများသည့် အနိမ့်ဆုံးအခြေခံပညာ အလယ်တန်းအောင်မြင်ရန် လိုအပ်ပါသည်။ သင်တန်းတက်ရောက်လိုပါက အောက်ဖော်ပြပါ သင်တန်းဌာနသို့ ၁၁.၁.၂၀၁၉ ရက် နောက်ဆုံးထား၍ ဆက်သွယ်စာရင်းပေးလျှောက်ထားနိုင်ကြောင်း သတင်းကောင်းပါးအပ်ပါသည်၊


ဘွိုင်လာသင်တန်းဌာန
အမှတ်၁၉၂၊ ကမ္ဘာအေးဘုရားလမ်း၊
ဗဟန်းမြို့နယ်၊ ရန်ကုန်မြို့
ဖုန်း ၀၁-၅၅၁၉၈၇၊ ၀၉-၉၇၇၇၇၉၂၆၆
၀၉-၉၆၉၂၇၂၇၂၉a21d9173215d1affc455648d9c16ceca.png