သတင်းများ

ဘွိုင်လာကိုင်တွယ်ထိန်းသိမ်းသူများသင်တန်း အမှတ်စဉ်(၁/၂၀၂၂)သင်တန်းဖွင့်လှစ်ခြင်း

Posted Date : ၂၇-၀၅-၂၀၂၂
Posted By : DISI
State/Region : နေပြည်တော်ရုံးချုပ်

http://www.disionline.gov.mm/common/fileuploads/cecfb558b0145500d62c79372d7a2fc6.jpg

     ဘွိုင်လာကိုင်တွယ်ထိန်းသိမ်းသူများသင်တန်းအမှတ်စဉ်(၁/၂၀၂၂) သင်တန်းဖွင့်ပွဲအခမ်းအနားကို  (၁၆.၅.၂၀၂၂) ရက်နေ့ နံနက်(၀၉:၀၀)နာရီတွင် စက်မှုကြီးကြပ်ရေးနှင့်စစ်ဆေးရေးဦးစီးဌာန၊ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး၊ ဗဟန်းမြို့နယ် ၊ အမှတ်(၁၉၂)၊ ကမ္ဘာ အေးဘုရားလမ်း၊ ဘွိုင်လာစစ်ဆေးရေး၊ ဘွိုင်လာသင်တန်းဌာန ၊ သင်တန်းခန်းမ၌ ကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့ပြီး စက်မှုကြီးကြပ်ရေးနှင့် စစ်ဆေးရေးဦးစီးဌာန၊ ဒုတိယညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ် ဦးစိုးမိုးကျော်မှ သင်တန်းဖွင့်အမှာစကား ပြောကြားခဲ့ပါသည်။ 


         သင်တန်းဖွင့်ပွဲအခမ်းအနားသို့ ဘွိုင်လာစစ်ဆေးရေးဌာန ညွှန်ကြားရေးမှူး၊ သင်တန်းမှူး၊ အငြိမ်းစား ညွှန်ကြားရေးမှူး(၅)ဦး၊ အငြိမ်းစား ဒုတိယညွှန်ကြားရေးမှူး(၂)ဦး၊ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး စက်မှုကြီးကြပ်ရေးနှင့်စစ်ဆေးရေးဦးစီးဌာနမှ တိုင်းဒေသကြီးဦးစီးဌာနမှူးနှင့် ဒုတိယညွှန်ကြားရေးမှူးများ၊ ဆေးဝါးစက်ရုံ(အင်းစိန်)မှ ကိုယ်စားလှယ်(၁)ဦးနှင့် သင်တန်းသား/ သင်တန်းသူ (၃၇)ဦး၊  စုစုပေါင်း(၅၃)ဦး တက်ရောက်ခဲ့ကြပါသည်။ အဆိုပါ ဘွိုင်လာကိုင်တွယ်ထိန်းသိမ်းသူများသင်တန်းအမှတ်စဉ်(၁/၂၀၂၂)ကို (၁၆.၅.၂၀၂၂)ရက်နေ့မှစ၍ (၂၄.၆.၂၀၂၂) ရက်နေ့အထိ သင်တန်းဖွင့်လှစ်သင်ကြားပေးမည်ဖြစ်ပါသည်။

         

အဆိုပါသင်တန်းတွင် သင်ကြားပေးမည့် ဘာသာရပ်များမှာ-

          (က)    ဘွိုင်လာဥပဒေနှင့် ဘွိုင်လာဥပဒေဆိုင်ရာ လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများ

          ( ခ)    ဘွိုင်လာအမျိုးအစားနှင့် အသုံးပြုလေ့ရှိသော လုပ်ငန်းများ

          ( ဂ)    ဘွိုင်လာတပ်ဆင်ကိရိယာများ အသုံးပြုပုံနှင့် ထိန်းသိမ်းနည်းများ

          (ဃ)    ဘွိုင်လာပျက်စီးယိုယွင်းစေသောအကြောင်းရင်းများနှင့်ပြုပြင်ကာကွယ်နည်းများ 

          ( င)    ဘွိုင်လာမတော်တဆထိခိုက်မှုဖြစ်လျှင်ဆောင်ရွက်ရမည့်အချက်များ၊ ကာကွယ် နည်းများနှင့် ပေါက်ကွဲမှုများ

          ( စ)    ဘွိုင်လာသံပြားများအကြောင်း

          (ဆ)    ဘွိုင်လာသုံးရေများအကြောင်း

          ( ဇ)    ဘွိုင်လာအားဖြည့်လောင်စာများအမျိုးမျိုးတို့၏အကျိုးအပြစ်များအကြောင်း

          (စျ)     လောင်စာဓါတ်ငွေ့ပေါက်ကွဲမှုဖြစ်ပွားရခြင်းနှင့် ကာကွယ်နည်းများ

          (ည)    အလိုအလျောက်ထိန်းချုပ်ကိရိယာများအကြောင်း

          ( ဋ)    ဘွိုင်လာစစ်ဆေးခံရန်ပြင်ဆင်နည်းများ

                   စသည့်ဘာသာရပ်များကို တိုင်းဒေသကြီး/ပြည်နယ် ဘွိုင်လာစစ်ဆေးရေးဌာနများ မှ လုပ်သက်ရင့်ဘွိုင်လာစစ်ဆေးရေးမှူးများမှ စာတွေ့နှင့် လက်တွေ့တို့ကို အလှည့်ကျ သင်ကြား ပို့ချပေးသွားမည်ဖြစ်ပါသည်။

     cecfb558b0145500d62c79372d7a2fc6.jpg
302ee0465b4a4b962f3913f925119480.jpg
2b1ab27a7a7cc237af5eec16ad173765.jpg