သတင်းများ

Business Plan Creation and Strategy Development Training အားကျင်းပပြုလုပ်ခြင်း

Posted Date : ၁၅-၁၂-၂၀၁၆
Posted By : DISI
State/Region : နေပြည်တော်ရုံးချုပ်

https://www.disionline.gov.mm/common/fileuploads/f75558b64a4cf1ae9b926a9df2ccfd51.jpg

စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး၊ မုံရွာမြို့စက်မှုဇုန်ခန်းမ၌ လုပ်ငန်းရှင်များနှင့် လုပ်ငန်းစတင်ထူထောင်လိုသူများအတွက် Business Plan Creation and Strategy Development Training အား ကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့ပါသည်။


ဂျာမဏီနိုင်ငံ FNF အဖွဲ့အစည်းနှင့်ပူးပေါင်း၍ ၈.၁၁.၂၀၁၆ ရက်နေ့မှ ၁၁.၁၁.၂၀၁၆ ရက်နေ့ထိ စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး၊ မုံရွာမြို့စက်မှုဇုန်ခန်းမ၌လုပ်ငန်းရှင်များနှင့် လုပ်ငန်းစတင် ထူထောင်လိုသူများအတွက် Business Plan Creation and Strategy Development Training အား ကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့ရာ SME လုပ်ငန်းရှင် စုစုပေါင်း(၆၀)ဦး တက်ရောက်ခဲ့ပါသည်။f75558b64a4cf1ae9b926a9df2ccfd51.jpg
c2682a245db832117c6af015cd154257.jpg
2657466a7414333ccebf9df19ac0e76e.jpg
020bcdcbdc9de2c15c55e2ce0da5d51a.jpg