သတင်းများ

တည်ဆောက်ရေးလုပ်ငန်းများအား အိတ်ဖွင့်တင်ဒါခေါ်ယူခြင်း

Posted Date : ၂၈-၁၂-၂၀၁၈
Posted By : DISI
State/Region : နေပြည်တော်ရုံးချုပ်

https://www.disionline.gov.mm/common/fileuploads/f509224817cdcc9ca707bd45e0e84768.jpg

စက်မှုကြီးကြပ်ရေးနှင့်စစ်ဆေးရေးဦးစီးဌာန၏ ၂၀၁၈-၂၀၁၉ ခု ဘဏ္ဍာရေးနှစ်အတွက် အောက်ဖော်ပြပါ တည်ဆောက်ရေးလုပ်ငန်းများအား အိတ်ဖွင့်တင်ဒါ တင်သွင်းရန် ဖိတ်ခေါ်အပ်ပါသည်-

 


 

Item

လုပ်ငန်းတည်နေရာ

လုပ်ငန်းအမည်

Lot-1

 

  ကော့သောင်းခရိုင်ရုံး၊ စက်မှုကြီးကြပ်ရေးနှင့်

  စစ်ဆေးရေးဦးစီးဌာန၊ ကော့သောင်းမြို့။

 ခရိုင်ရုံး RC (၂)ထပ်(၁)လုံး

 (၅၄' x ၃၅' x ၂၂') ဆောက်လုပ်ခြင်း

Lot-2

 

  မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး၊စက်မှုကြီးကြပ်ရေး နှင့်စစ်ဆေးရေးဦးစီးဌာန၊   မန္တလေးမြို့။

 ဝန်ထမ်းအိမ်ရာ RC (၄) ခန်းတွဲ(၃)ထပ်(၁)လုံး

 (၉၆' x ၃၆' x ၃၂') ဆောက်လုပ်ခြင်း

Lot-3

 

  ရှမ်းပြည်နယ် စက်မှုကြီးကြပ်ရေးနှင့် 

  စစ်ဆေးရေးဦးစီးဌာန၊ တောင်ကြီးမြို့။

 ဝန်ထမ်းအိမ်ရာ RC (၄) ခန်းတွဲ(၂)ထပ်(၁)လုံး

 (၁၀၀' x ၃၀' x ၂၂') ဆောက်လုပ်ခြင်း

 

(က)  တင်ဒါစတင်ရောင်းချမည့်ရက်၊ အချိန် - ( ၂၇.၁၂.၂၀၁၈)ရက်နံနက် (၀၉:၃၀)နာရီ

( ခ )တင်ဒါပိတ်မည့်ရက်၊ အချိန်- ( ၂၅. ၁.၂၀၁၉)ရက် (၁၆:၃၀)နာရီ

( ဂ )တင်ဒါတင်သွင်းရမည့်နေရာ- ရုံးအမှတ်(၄၁) ၊ စက်မှုကြီးကြပ်ရေးနှင့်စစ်ဆေးရေးဦးစီးဌာန ၊ နေပြည်တော်

အိတ်ဖွင့်တင်ဒါပုံစံနှင့် စည်းကမ်းချက်များကို စက်မှုကြီးကြပ်ရေးနှင့် စစ်ဆေးရေးဦးစီး ဌာန၊ ရုံးအမှတ်(၄၁)၊ နေပြည်တော်၌ ဝယ်ယူနိုင်ပြီး အသေးစိတ် အချက်အလက်များကို သိရှိ လိုပါက ဖုန်းနံပါတ် ၀၆၇- ၄၀၈၂၉၁ သို့ ရုံးချိန်အတွင်း ဆက်သွယ်မေးမြန်းနိုင်ပါသည်။f509224817cdcc9ca707bd45e0e84768.jpg