သတင်းများ

လျှပ်စစ်စစ်ဆေးရေးကိရိယာများဝယ်ယူရန်တင်ဒါခေါ်ယူခြင်း

Posted Date : ၀၇-၀၈-၂၀၁၇
Posted By : DISI
State/Region : နေပြည်တော်ရုံးချုပ်

https://www.disionline.gov.mm/common/fileuploads/c145f3dcd7509bb61ddd0f23f2f1def0.png

လျှပ်စစ်စစ်ဆေးရေးကိရိယာများဝယ်ယူရန်တင်ဒါခေါ်ယူခြင်း


.c145f3dcd7509bb61ddd0f23f2f1def0.png
0281d34c9e2f3ca15639b0795d9b2b7d.png