သတင်းများ

အခြေခံ လျှပ်စစ်ကျွမ်းကျင်မှု ရွေ့လျားသင်တန်းဖွင့်လှစ်မည်ဖြစ်ခြင်း

Posted Date : ၀၇-၁၂-၂၀၁၈
Posted By : DISI
State/Region : နေပြည်တော်ရုံးချုပ်

https://www.disionline.gov.mm/common/fileuploads/52e5738468b2fedd10f7bb8383d89c8f.jpg

စက်မှုဝန်ကြီးဌာနနှင့် ကရင်ပြည်နယ် အစိုးရအဖွဲ့တို့ ပူးပေါင်းညှိနှိုင်း၍ အခြေခံ လျှပ်စစ်ကျွမ်းကျင်မှု ရွေ့လျားသင်တန်းကို ကရင်ပြည်နယ်၊ ဘားအံမြို့၊ အမှတ်(၃)ရပ်ကွက်၊ Cyclone Shelter တွင် (၂၁.၁၂.၂၀၁၈)ရက်နေ့မှ (၁၈.၁.၂၀၁၉) ရက်နေ့အထိ ရက်သတ္တပတ် (၄)ပတ်ခန့် ဖွင့်လှစ်သွားမည် ဖြစ်ပါသည်။


သင်တန်းသား အရည်အချင်း သတ်မှတ်ချက်အနေဖြင့် အခြေခံ ပညာ အလယ်တန်းအောင်နှင့်အထက် ပညာအရည်အချင်းရှိပြီး ကျန်းမာရေး ပြည့်စုံကောင်းမွန်၍ အသက် (၁၈)နှစ် ပြည့်ပြီးသူ ဖြစ်ရမည်။ ဘွဲ့ရရှိပြီးသူ များအား ဦးစားပေး ခေါ်ယူသွားမည် ဖြစ်ပါသည်။  သင်တန်းသားရွေးချယ်ခေါ်ယူရေး အတွက် ကရင်ပြည်နယ်ရှိ ခရိုင်(၄)ခရိုင်အတွင်း‌ နေထိုင်သည့်သူများအနက်မှ သင်တန်းသားဦးရေ (၈၀)ခန့်ကို သက်ဆိုင်ရာ ခရိုင်အထွေထွေ အုပ်ချုပ်ရေးဦးစီး ဌာနများမှ ခေါ်ယူပေးသွားမည် ဖြစ်ပါသည်။ သင်တန်းတွင် ပို့ချမည့် လျှပ်စစ် ဆိုင်ရာ ပညာရပ်များအာ စက်မှုဝန်ကြီးဌာနမှ အတွေ့အကြုံရှိပြီး လုပ်ငန်းဆိုင်ရာ ကျွမ်းကျင်သည့် သင်တန်းဆရာများမှ စာတွေ့/လက်တွေ့ သင်ကြားပို့ချပေးသွားမည် ဖြစ်ပါသည်။52e5738468b2fedd10f7bb8383d89c8f.jpg