သတင်းများ

လျှပ်စစ်စစ်ဆေးရေးကိရိယာများအား ဝယ်ယူလိုပါ၍ အိတ်ဖွင့်တင်ဒါခေါ်ယူခြင်း

Posted Date : ၀၇-၁၂-၂၀၁၈
Posted By : DISI
State/Region : နေပြည်တော်ရုံးချုပ်

https://www.disionline.gov.mm/common/fileuploads/12418f07c8f212aaa37e92f486eda0bf.jpg

လျှပ်စစ်စစ်ဆေးရေးကိရိယာများအား မြန်မာကျပ်ငွေဖြင့် ၀ယ်ယူလိုပါ၍ အိတ်ဖွင့်တင်ဒါများ တင်သွင်းရန် ဖိတ်ခေါ်အပ်ပါသည်


၁။           စက်မှုကြီးကြပ်ရေးနှင့်စစ်ဆေးရေးဦးစီးဌာန၏ ၂၀၁၈−၂၀၁၉ ခု ဘဏ္ဍာရေးနှစ်အတွက် အောက်ဖော်ပြပါ လျှပ်စစ်စစ်ဆေးရေးကိရိယာများအား မြန်မာကျပ်ငွေဖြင့် ၀ယ်ယူလိုပါသဖြင့် အိတ်ဖွင့်တင်ဒါများ တင်သွင်းရန် ဖိတ်ခေါ်အပ်ပါသည်−

စဉ်

အကြောင်းအရာ

အရေအတွက်

(က)

High Voltage AC Dielectric Tester (100/50 KV)

1 Set

(ခ)

Portable Appliance Tester

1 No

(ဂ)

Handheld Power Quality Analyzer

1 No

(ဃ)

Insulation Coating Thickness Gauge

4 Nos

 ၂။   (က) တင်ဒါပုံစံ စတင်ရောင်းချမည့်ရက်၊ အချိန် −  (၂၇.၁၁.၂၀၁၈)ရက် နံနက်(၀၉:၃၀)နာရီမှ (၁၆:၃၀)နာရီထိ

       ( ခ ) တင်ဒါပိတ်မည့်ရက်၊ အချိန်                       −   (၁၀.၁၂.၂၀၁၈)ရက် (၁၆:၃၀)နာရီ

       ( ဂ ) တင်ဒါတင်သွင်းမည့်နေရာ                         −    ရုံးအမှတ်(၄၁)၊ စက်မှုကြီးကြပ်ရေးနှင့် စစ်ဆေးရေးဦးစီးဌာန၊နေပြည်တော်

 

၃။      အိတ်ဖွင့်တင်ဒါပုံစံနှင့် စည်းကမ်းချက်များကို စက်မှုကြီးကြပ်ရေးနှင့်စစ်ဆေးရေး ဦးစီးဌာန၊ ရုံးအမှတ်(၄၁)၊ နေပြည်တော်၌ ၀ယ်ယူနိုင်ပြီး၊ အသေးစိတ်အချက်အလက်များကို သိရှိလိုပါက ဖုန်းနံပါတ်−၀၆၇−၄၀၈၄၀၂ ၊ ၀၆၇−၄၀၈၂၉၁ သို့ ရုံးချိန်အတွင်း ဆက်သွယ်မေးမြန်းနိုင်ပါသည်။

 

တင်ဒါလက်ခံရေးနှင့်စိစစ်ရေးကော်မတီ

 12418f07c8f212aaa37e92f486eda0bf.jpg