သတင်းများ

Stakeholder  Collaboration Training ပေးခြင်း

Posted Date : ၂၂-၁၂-၂၀၁၆
Posted By : DISI
State/Region : နေပြည်တော်ရုံးချုပ်

ဂျာမနီနိုင်ငံ GIZ အဖွဲ့အစည်းနှင့်ပူးပေါင်း၍ (၂၁.၁၁.၂၀၁၆) ရက်နေ့မှ (၂၃.၁၁.၂၀၁၆) ရက်နေ့ထိ ရန်ကုန်မြို့ရှိ အသေးစားနှင့်အလတ်စားလုပ်ငန်းများဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဌာန၌ Stakeholder  Collaboration Training ကို သင်တန်းသား (၂၀) ဦးဖြင့် ပြုလုပ်ကျင်းပခဲ့ပါသည်။