သတင်းများ

Strengthening Capacity Building Training   of Staffs, who serve for SMEs Development သင်တန်းပေးခဲ့ခြင်း

Posted Date : ၂၂-၁၂-၂၀၁၆
Posted By : DISI
State/Region : နေပြည်တော်ရုံးချုပ်

https://www.disionline.gov.mm/common/fileuploads/fbf6187e443a1920c8e7497986c2181f.jpg

ဂျာမနီနိုင်ငံ FNF အဖွဲ့အစည်းနှင့်ပူးပေါင်း၍ ဝန်ထမ်းများအတွက် စွမ်းဆောင်ရည် မြှင့်တင်နိုင်ရန် (၂.၁၁.၂၀၁၆) ရက်နေ့မှ (၈.၁၁.၂၀၁၆)ရက်နေ့အထိ နေပြည်တော်ရုံးအမှတ်၊ (၃၇)၊ အစည်းအဝေးခန်းမ၌ ဝန်ထမ်း(၈၄) ဦးအား Strengthening Capacity Building Training   of Staffs, who serve for SMEs Development သင်တန်းကို ပြုလုပ်ကျင်းပပေးခဲ့ပါသည်။
fbf6187e443a1920c8e7497986c2181f.jpg
b35655dc491b5f31addf60d3e5db5577.jpg
be4609e80bd98b4e3f774838381d9b8c.jpg
0123a4da5acf1d437e5090fd1050817d.jpg