သတင်းများ

Stylish Sunday; Personal  Grooming Classic for Business Women သင်တန်းပေးခြင်း

Posted Date : ၂၂-၁၂-၂၀၁၆
Posted By : DISI
State/Region : နေပြည်တော်ရုံးချုပ်

https://www.disionline.gov.mm/common/fileuploads/cb7212acd83047474169a51654b12335.jpg

Hamsahub အဖွဲ့အစည်းနှင့် ပူးပေါင်း၍ အမျိုးသမီးများ၏ စွမ်းရည်မြှင့်တင်နိုင်ရန်အတွက် (၂၀.၁၁.၂၀၁၆) ရက်နေ့တွင် ရန်ကုန်မြို့၊ Center of Excellence ၌ လုပ်ငန်းရှင် (၁၅) ဦး အား Stylish Sunday; Personal  Grooming Classic for Business Women သင်တန်းကို ပြုလုပ်ကျင်းပပေးခဲ့ပါသည်။
cb7212acd83047474169a51654b12335.jpg