သတင်းများ

Disi.gov.mm Web Portal အဆင့်မြှင့်တင်ခြင်းအတွက် အိတ်ဖွင့်တင်ဒါခေါ်ယူခြင်း

Posted Date : ၀၇-၀၄-၂၀၂၂
Posted By : DISI
State/Region : နေပြည်တော်ရုံးချုပ်

https://www.disionline.gov.mm/common/fileuploads/1e4aa0f4a2895560c8e70f45bf3a9fcc.jpg

disi.gov. mm Web Portal အဆင့်မြှင့်တင်ခြင်းနှင့် Online Industrial Enterprise Registration, Boiler Registration and Information System အကောင်အထည် ဖော်ခြင်းအတွက် အိတ်ဖွင့်တင်ဒါခေါ်ယူခြင်း


စက်မှုဝန်ကြီးဌာန

စက်မှုကြီးကြပ်ရေးနှင့်စစ်ဆေးရေးဦးစီးဌာန

အိတ်ဖွင့်တင်ဒါခေါ်ယူခြင်း

၁။       စက်မှုကြီးကြပ်ရေးနှင့်စစ်ဆေးရေးဦးစီးဌာန၏ ၂၀၂၂-၂၀၂၃ ခု ဘဏ္ဍာရေးနှစ်အတွက် Disi.gov.mm Web Portal အဆင့်မြှင့်တင်ခြင်းနှင့်

Online Industrial Enterprise Registration, Boiler Registration and Information System အကောင်အထည် ဖော်ခြင်း အား အိတ်ဖွင့်တင်ဒါ

တင်သွင်းရန် ဖိတ်ခေါ်အပ်ပါသည်-

Item

လုပ်ငန်းတည်နေရာ

လုပ်ငန်းအမည်

Lot-2

စက်မှုကြီးကြပ်ရေးနှင့်စစ်ဆေးရေးဦးစီး ဌာန၊ ပြည်ထောင်စုနယ်မြေ၊ နေပြည်တော်

Disi.gov.mm Web Portal အဆင့်မြှင့် တင်ခြင်းနှင့် Online Industrial Enterprise Registration, Boiler Registration and Information System အကောင်အထည်ဖော်ခြင်း

၂။       (က)    တင်ဒါစတင်ရောင်းချမည့်ရက်၊ အချိန်  -    (၇.၄.၂၀၂၂) ရက်နံနက် (၀၉:၃၀) နာရီ

          (ခ)     တင်ဒါပိတ်မည့်ရက်၊ အချိန်                -    (၂၂.၄.၂၀၂၂) ရက် (၁၆:၀၀) နာရီ

          (ဂ)     တင်ဒါတင်သွင်းရမည့်နေရာ               -    ရုံးအမှတ် (၃၇)၊ စက်မှုကြီးကြပ်ရေးနှင့်  စစ်ဆေးရေးဦးစီးဌာန၊ နေပြည်တော်

၃။       အိတ်ဖွင့်တင်ဒါပုံစံနှင့် စည်းကမ်းချက်များကို စက်မှုကြီးကြပ်ရေးနှင့်စစ်ဆေးရေးဦးစီးဌာန၊ ရုံးအမှတ် (၃၇)၊ နေပြည်တော်၌ ဝယ်ယူနိုင်ပြီ

း အသေးစိတ် အချက်အလက်များကို သိရှိလိုပါက ဖုန်းနံပါတ် ၀၆၇-၃၄၀၈၄၄၅ ၊ ၀၉-၃၄၀၈၃၉၁ သို့ ရုံးချိန်အတွင်း ဆက်သွယ်မေးမြန်းနိုင်ပါသည်။

 

 

                                              တင်ဒါလက်ခံရေးနှင့်စိစစ်ရေးကော်မတီ

                                         စက်မှုကြီးကြပ်ရေးနှင့်စစ်ဆေးရေးဦးစီးဌာန1e4aa0f4a2895560c8e70f45bf3a9fcc.jpg