သတင်းများ

Showing 11-20 of 72 items.

လျှပ်စစ်ကျွမ်းကျင်မှု အခြေခံသင်တန်း အမှတ်စဉ်(၂/၂၀၁၉) အောင်မြင်စွာ ဖွင့်လှစ်ပြီးစီးခြင်း

စက်မှုကြီးကြပ်ရေးနှင့် စစ်ဆေးရေးဦးစီးဌာနမှ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး၊ မရမ်းကုန်းမြို့နယ်၊ ကျိုက်ဝိုင်းဘုရားလမ်း၊ အမှတ်(၃၅)ရှိ လျှပ်စစ်စစ်ဆေးရေး ဓာတ်ခွဲခန်းနှင့် လျှပ်စစ်ကျွမ်းကျင်မှုသင်တန်း ဌာန၌ လျှပ်စစ်ကျွမ်းကျင်မှုအခြေခံသင်တန်းအမှတ်စဉ်(၂/၂၀၁၉)ကို (၁၉.၈.၂၀၁၉)ရက်နေ့မှ (၂၇.၉.၂၀၁၉)ရက် နေ့အထိ ရက်သတ္တ(၆)ပတ် ဖွင့်လှစ်သွားမည် ဖြစ်ပါသည်။

posted date : ၁၉-၀၈-၂၀၁၉

posted by : IT Tester

State/Region : နေပြည်တော်

အခြေခံလျှပ်စစ်ကျွမ်းကျင်မှုရွေ့လျားသင်တန်းအမှတ်စဉ်(၄/၂၀၁၉) အောင်မြင်စွာဖွင့်လှစ်ပြီးစီးခြင်း

စက်မှုဝန်ကြီးဌာနနှင့် ချင်းပြည်နယ်အစိုးရတို့ပူးပေါင်း၍ချင်းပြည်နယ်၊ဟားခါးမြို့၊ မြို့တော်ခန်းမ၌ အခြေခံ လျှပ်စစ်ကျွမ်းကျင်မှုရွေ့လျားသင်တန်းအမှတ်စဉ်(၄/၂၀၁၉)ကို (၁.၇.၂၀၁၉)ရက်နေ့မှ (၂၆.၇.၂၀၁၉) ရက်နေ့ ထိရက်သတ္တ(၄)ပတ်ခန့်ဖွင့်လှစ်ခဲ့ရာ သင်တန်းဆင်းပွဲအခမ်းအနားကိုချင်းပြည်နယ်၊ ဟားခါးမြို့၊ မြို့တော်ခန်းမတွင် ကျင်းပခဲ့ပြီး ချင်းပြည်နယ် စီမံကိန်းနှင့် ဘဏ္ဍာရေးဝန်ကြီးဦးဝီကောက သင်တန်းဆင်း အမှာ စကားပြောကြားခဲ့ပါသည်။

posted date : ၂၅-၀၇-၂၀၁၉

posted by : IT Tester

State/Region : နေပြည်တော်

ဘွိုင်လာကိုင်တွယ်ထိန်းသိမ်းသူများသင်တန်း(၂/၂၀၁၉) ဖွင့်လှစ်မည်

"ဘွိုင်လာကိုင်တွယ်ထိန်းသိမ်းသူများသင်တန်း(၂/၂၀၁၉) ဖွင့်လှစ်မည်"

စက်မှုဝန်ကြီးဌာန၊ စက်မှုကြီးကြပ်ရေးနှင့် စစ်ဆေးရေးဦးစီးဌာန (ဘွိုင်လာစစ်ဆေးရေး) မှ ဘွိုင်လာကိုင်တွယ်ထိန်းသိမ်းသူများသင်တန်း(၂/၂၀၁၉)ကို ၂၂.၇.၂၀၁၉ရက်နေ့ မှ ၁၆.၈.၂၀၁၉ ရက်နေ့ထိ နေပြည်တော်ရှိ ရုံးအမှတ်(၄၁)၊ သင်တန်းခန်းမတွင် ဖွင့်လှစ်ပို့ချသွားပါမည်။ အဆိုပါသင်တန်းသို့ တက်ရောက်လိုသူ ပြင်ပသင်တန်းသားများသည် အနိမ့်ဆုံး အခြေခံပညာအလယ်တန်းအောင်မြင်ရန် လိုအပ်ပြီး အောက်ဖော်ပြပါလိပ်စာသို့ ၁၈.၇.၂၀၁၉ ရက်နေ့ နောက်ဆုံးထား၍ ဆက်သွယ်စာရင်းပေးသွင်းလျှောက်ထားနိုင်ပါသည်။

posted date : ၀၃-၀၇-၂၀၁၉

posted by : IT Tester

State/Region : နေပြည်တော်

တည်ဆောက်ရေးလုပ်ငန်းများအတွက် အိတ်ဖွင့်တင်ဒါခေါ်ယူခြင်း

စက်မှုဝန်ကြီးဌာန၊စက်မှုကြီးကြပ်ရေးနှင့်စစ်ဆေးရေးဦးစီးဌာန နေပြည်တော်၊ ဥတ္တရသီရိ မြို့နယ်တွင် ၂၀၁၈-၂၀၁၉ ဘဏ္ဍာရေးနှစ်အတွင်း တည် ဆောက်ရေးလုပ်ငန်းများ ဆောင်ရွက်ရန်ရှိပါသဖြင့် တိုင်းရင်းသားလုပ်ငန်းရှင်များမှ အိတ်ဖွင့်တင်ဒါတင်သွင်းနိုင်ရန် ဖိတ်ခေါ်အပ် ပါသည်။

posted date : ၀၃-၀၇-၂၀၁၉

posted by : IT Tester

State/Region : နေပြည်တော်

လုပ်ငန်းခွင် ဘေးအန္တရာယ် ကင်းရှင်းရေးနှင့် 5 S & Energy Management သင်တန်း ဖွင့်လှစ်ပို့ချခြင်း

          စက်မှုဝန်ကြီးဌာန၊ စက်မှုကြီးကြပ်ရေးနှင့်စစ်ဆေးရေးဦးစီးဌာနမှ တောင်ဒဂုံစက်မှုဇုန် (၁)၊ စက်မှုဇုန်(၂)နှင့် စက်မှုဇုန်(၃) တို့ရှိ စက်ရုံဝန်ထမ်း(၄၉)ဦးတို့အား ၂၇.၆.၂၀၁၉ ရက်နေ့မှ ၂၈.၆.၂၀၁၉ ရက်နေ့အထိ တောင်ဒဂုံစက်မှုဇုန်(၁)ခန်းမတွင် လုပ်ငန်းခွင်ဘေးအန္တရာယ်ကင်းရှင်း ရေးနှင့် 5 S & Energy Management သင်တန်းကို ဖွင့်လှစ်သင်ကြားပို့ချပေးခဲ့ပါသည်။

posted date : ၀၁-၀၇-၂၀၁၉

posted by : IT Tester

State/Region : နေပြည်တော်

အခြေခံလျှပ်စစ်ကျွမ်းကျင်မှုရွေ့လျားသင်တန်းအမှတ်စဉ်(၄/၂၀၁၉)ဖွင့်လှစ်ခြင်း

စက်မှုဝန်ကြီးဌာနနှင့် ချင်းပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့တို့ ပူးပေါင်း၍ ချင်းပြည်နယ်၊ ဟားခါးမြို့၊ မြို့တော်ခန်းမတွင် အခြေခံလျှပ်စစ်ကျွမ်းကျင်မှုရွေ့လျားသင်တန်းအမှတ်စဉ်(၄/၂၀၁၉) ကို (၁.၇.၂၀၁၉)ရက်နေ့မှ (၂၆.၇.၂၀၁၉) ရက်နေ့အထိ ရက်သတ္တ(၄)ပတ်ခန့် ဖွင့်လှစ်သွားမည် ဖြစ်ပါသည်။ အဆိုပါသင်တန်းဖွင့်ပွဲ အခမ်းအနားကို (၁.၇.၂၀၁၉)ရက်နေ့ နံနက် (၀၉း၀၀)နာရီ တွင် ချင်းပြည်နယ်၊ ဟားခါးမြို့၊ မြို့တော်ခန်းမ၌ ကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့ရာ ချင်းပြည်နယ် စည်ပင်သာယာရေး၊ လျှပ်စစ်နှင့် စက်မှုဝန်ကြီးဌာနဝန်ကြီး ဦးစိုးထက်က သင်တန်းဖွင့် အမှာ စကား ပြောကြားခဲ့ပါသည်။

posted date : ၀၁-၀၇-၂၀၁၉

posted by : IT Tester

State/Region : နေပြည်တော်

မြန်မာရော်ဘာကဏ္ဍဖွံ့ဖြိုး တိုးတက်ရေးအတွက် မြန်မာနိုင်ငံရော်ဘာ စိုက်ပျိုးထုတ်လုပ်သူများအသင်းမှ ကိုယ်စားလှယ်များ ဗီယက်နမ်နိုင်ငံသို့ သွားရောက်လေ့လာခြင်း

မြန်မာနိုင်ငံရော်ဘာစိုက်ပျိုးထုတ်လုပ်သူများအသင်းမှကိုယ်စားလှယ်များ ဖြစ်သော ဦးစိုးဝင်း၊ ဦးထွန်းထွန်းလတ်၊ ဦးအောင်ကိုကိုဦး၊ ဦးသက်ဦး၊ ဦးဖုန်းမြင့်နှင့် ဦးတေဇာတိုး တို့သည် CESO အကူအညီဖြင့် မြန်မာ့ ရော်ဘာကဏ္ဍဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် ဗီယက်နမ်နိုင်ငံသို့ သွားရောက် လေ့လာခဲ့ပါသည်။မြန်မာနိုင်ငံရော်ဘာစိုက်ပျိုးထုတ်လုပ်သူများအသင်းမှကိုယ်စားလှယ်များ ဖြစ်သော ဦးစိုးဝင်း၊ ဦးထွန်းထွန်းလတ်၊ ဦးအောင်ကိုကိုဦး၊ ဦးသက်ဦး၊ ဦးဖုန်းမြင့်နှင့် ဦးတေဇာတိုး တို့သည် CESO အကူအညီဖြင့် မြန်မာ့ ရော်ဘာကဏ္ဍဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် ဗီယက်နမ်နိုင်ငံသို့ သွားရောက် လေ့လာခဲ့ပါသည်။

posted date : ၂၅-၀၆-၂၀၁၉

posted by : IT Tester

State/Region : နေပြည်တော်

စက်မှုကုန်ချောထုတ်လုပ်မှုကဏ္ဍအလုပ်အကိုင်ဖန်တီးပေးနိုင်မှုဆိုင်ရာ ပေါင်းစပ်ညှိနှိုင်းရေးအဖွဲ့ခွဲ၏ (၂/၂၀၁၉)အစည်းအဝေးကျင်းပခြင်း

စက်မှုကုန်ချောထုတ်လုပ်မှုကဏ္ဍအလုပ်အကိုင်ဖန်တီးပေးနိုင်မှုဆိုင်ရာပေါင်းစပ်ညှိနှိုင်းရေးအဖွဲ့ခွဲ၏(၂/၂၀၁၉)အစည်းအဝေးကို (၈.၆.၂၀၁၉)ရက်နေ့ နံနက်(၀၉:၃၀)နာရီအချိန်တွင် ရန်ကုန်မြို့၊ မင်းဓမ္မလမ်းနှင့် ကျိုက်ဝိုင်းဘုရားလမ်းထောင့်ရှိ SME Center ၌ ကျင်းပခဲ့ပါသည်။ အစည်းအဝေးသို့ စက်မှုကုန်ချောထုတ်လုပ်မှုကဏ္ဍအလုပ်အကိုင် ဖန်တီးပေးနိုင်မှုဆိုင်ရာ ပေါင်းစပ် ညှိနှိုင်းရေးအဖွဲ့ခွဲဉက္ကဌ၊ စက်မှုကြီးကြပ်ရေးနှင့် စစ်ဆေးရေးဉီးစီးဌာန၊ ညွှန်ကြား ရေးမှူးချုပ် ဒေါ်အေးအေးဝင်း၊ မြန်မာနိုင်ငံရာဘာစိုက်ပျိုး ထုတ်လုပ်သူများ အသင်းအဖွဲ့ဝင်များ၊ တနင်္သာရီတိုင်း ဒေသကြီးနှင့် မွန်ပြည်နယ်ရာဘာစိုက်ပျိုးထုတ်လုပ်သူများအသင်းမှ ကိုယ်စား လှယ်များ၊ ဖွံ့ ဖြိုးမှုမိတ်ဖက်အဖွဲ့အစည်းများမှ ကိုယ်စားလှယ်များ၊ CESO မှကိုယ်စားလှယ်များ၊ အမှတ်(၂) အကြီးစားစက်မှုလုပ်ငန်းမှ ကိုယ်စားလှယ်များ၊ စိုက်ပျိုးရေးဉီးစီးဌာန (နှစ်ရှည် သီးနှံဌာနခွဲ)၊တောင် ဒဂုံစက်မှုဇုန်များမှ ကိုယ်စားလှယ်များတက်ရောက်ခဲ့ကြပါသည်။

posted date : ၁၁-၀၆-၂၀၁၉

posted by : IT Tester

State/Region : နေပြည်တော်

ဒုတိယသမ္မတ ဦးမြင့်ဆွေ အသေးစား၊ အငယ်စားနှင့် အလတ်စား စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး လုပ်ငန်းကော်မတီ၏ (၁/၂၀၁၉) ကြိမ်မြောက် အစည်းအဝေးသို့ တက်ရောက်အမှာစကား ပြောကြားခြင်း(သတင်းစဉ်) နေပြည်တော် မေ ၇

အသေးစား၊ အငယ်စားနှင့် အလတ်စား စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများ (MSMEs) ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး လုပ်ငန်းကော်မတီ၏ (၁/၂၀၁၉) ကြိမ်မြောက် အစည်းအဝေးကို ယနေ့မွန်းလွဲ ၂ နာရီတွင် နေပြည်တော်ရှိ စက်မှုဝန်ကြီးဌာန၊ အစည်းအဝေးခန်းမ၌ ကျင်းပရာ အသေးစား၊ အငယ်စားနှင့် အလတ်စားစီးပွားရေး လုပ်ငန်းများ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး လုပ်ငန်းကော်မတီ ဥက္ကဋ္ဌ၊ ဒုတိယသမ္မတ ဦးမြင့်ဆွေ တက်ရောက်အမှာစကား ပြောကြားသည်။

posted date : ၀၇-၀၅-၂၀၁၉

posted by : IT Tester

State/Region : နေပြည်တော်