သတင်းများ

Showing 41-50 of 73 items.

လျှပ်စစ်ကျွမ်းကျင်မှု အခြေခံသင်တန်းအမှတ်စဉ် (၃/၂၀၁၈) အောင်မြင်စွာ ဖွင့်လှစ်ပြီးစီးခြင်း

စက်မှုကြီးကြပ်ရေးနှင့်စစ်ဆေးရေးဦးစီးဌာနမှ ကြီးမှူး၍ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး၊ မရမ်းကုန် မြို့နယ်၊ ကျိုက်ဝိုင်းဘုရားလမ်း၊ အမှတ်(၃၅)ရှိ လျှပ်စစ်စစ်ဆေးရေးဓာတ်ခွဲခန်းနှင့် လျှပ်စစ်ကျွမ်းကျင်မှုသင်တန်းဌာန၌  လျှပ်စစ်ကျွမ်းကျင်မှု အခြေခံသင်တန်း အမှတ်စဉ် (၃/၂၀၁၈) ကို အောင်မြင်စွာ ဖွင့်လှစ် ပြီးစီးခဲ့ခြင်း

posted date : ၂၆-၁၀-၂၀၁၈

posted by : IT Tester

State/Region : နေပြည်တော်

အခြေခံလျှပ်စစ်ကျွမ်းကျင်မှုရွေ့လျားသင်တန်း အမှတ်စဉ်(၄/၂၀၁၈)ဖွင့်လှစ်ခြင်း

စက်မှုကြီးကြပ်ရေးနှင့် စစ်ဆေးရေးဦးစီးဌာနမှ ကြီးမှူး၍ ကယားပြည်နယ်၊ လွိုင်ကော်မြို့၊ နည်းပညာတက္ကသိုလ်တွင် အခြေခံလျှပ်စစ်ကျွမ်းကျင်မှု ရွေ့လျားသင်တန်း အမှတ်စဉ် (၄/၂၀၁၈)ကို (၁၅.၁၀.၂၀၁၈)ရက်နေ့မှ (၁၄.၁၁.၂၀၁၈)ရက်နေ့အထိ ရက်သတ္တ(၄)ပတ်ခန့် ဖွင့်လှစ်သွားမည်ဖြစ်ပါသည်။

posted date : ၁၆-၁၀-၂၀၁၈

posted by : IT Tester

State/Region : နေပြည်တော်

လျှပ်စစ်နှင့်အီလက်ထရောနစ်ဆိုင်ရာ စံချိန်စံညွှန်းရေးဆွဲရေးနည်းပညာဆပ်ကော်မတီ၏ ၁၃ ကြိမ်မြောက် ညှိနှိုင်း အစည်းအဝေးကျင်းပပြုလုပ်ခြင်း

ရန်ကုန်မြို့ မရမ်းကုန်းမြို့နယ် ကျိုက်ဝိုင်းဘုရားလမ်း အမှတ်၃၅ ရှိ SME Center ၌ ၂၈.၉.၂၀၁၈ရက်နေ့ ၁၃:၀၀ နာရီတွင် လျှပ်စစ်နှင့်အီလက်ထရောနစ်ဆိုင်ရာ စံချိန်စံညွှန်းရေးဆွဲရေးနည်းပညာဆပ်ကော်မတီ၏ ၁၃ ကြိမ်မြောက် ညှိနှိုင်း အစည်းအဝေးကို စက်မှုကြီးကြပ်ရေးနှင့် စစ်ဆေးရေးဦးစီးဌာန ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ် ဦးဆောင်ပြီး ကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့ပါသည်။

posted date : ၂၉-၀၉-၂၀၁၈

posted by : IT Tester

State/Region : နေပြည်တော်

လျှပ်စစ်ကျွမ်းကျင်မှုအခြေခံသင်တန်းအမှတ်စဉ် (၃/၂၀၁၈) ဖွင့်လှစ်ပို့ချမည်

လျှပ်စစ်ကျွမ်းကျင်မှု အခြေခံသင်တန်း အမှတ်စဉ် (၃/၂၀၁၈) အား ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး၊ မရမ်းကုန်းမြို့နယ်၊ ကျိုက်ဝိုင်းဘုရားလမ်း၊ အမှတ်(၃၅)ရှိ စက်မှုဝန်ကြီးဌာန၊ စက်မှုကြီးကြပ်ရေးနှင့် စစ်ဆေးရေးဦးစီးဌာန၏ လျှပ်စစ်စစ်ဆေးရေး ဓာတ်ခွဲခန်းနှင့် လျှပ်စစ်ကျွမ်းကျင်မှုသင်တန်းဌာနတွင် ဖွင့်လှစ်မည်ဖြစ်ပါသည်။

posted date : ၂၇-၀၈-၂၀၁၈

posted by : IT Tester

State/Region : နေပြည်တော်

ဘွိုင်လာကိုင်တွယ်ထိန်းသိမ်းသူများသင်တန်း ၂/၂၀၁၈ သင်တန်းဆင်းပွဲ အခမ်းအနား ကျင်းပခြင်း

ဘွိုင်လာကိုင်တွယ်ထိန်းသိမ်းသူများသင်တန်း ၂/၂၀၁၈ သင်တန်းဆင်းပွဲ အခမ်းအနားနှင့် ထူးချွန်ဆုရရှိသူများအား ဆုများချီးမြင့်ခြင်းနှင့်သင်တန်းသားခေါင်းဆောင်အား သင်တန်းဆင်းအောင်လက်မှတ် ချီးမြှင့်ခြင်း

posted date : ၂၀-၀၈-၂၀၁၈

posted by : IT Tester

State/Region : နေပြည်တော်

ဌာနတွင်းလျှပ်စစ်စစ်ဆေးရေးဆိုင်ရာကျွမ်းကျင်မှုသင်တန်းအမှတ်စဉ်(၁/၂၀၁၈) အောင်မြင်စွာဖွင့်လှစ်ပြီးစီးခြင်း

          စက်မှုကြီးကြပ်ရေးနှင့် စစ်ဆေးရေးဦးစီးဌာနမှ ကြီးမှူး၍ အမှတ်(၃၅)၊ ကျိုက်ဝိုင်းဘုရားလမ်း၊ မရမ်းကုန်းမြို့နယ်၊ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးတွင် ဌာနတွင်းလျှပ်စစ်စစ်ဆေးရေးဆိုင်ရာကျွမ်းကျင်မှုသင်တန်း အမှတ်စဉ်(၁/၂၀၁၈) ကို (၆.၈.၂၀၁၈) ရက်နေ့မှ (၁၀.၈.၂၀၁၈) ရက်နေ့ထိ ဖွင့်လှစ်ခဲ့ပြီး ဖြစ်ပါသည်။

posted date : ၁၆-၀၈-၂၀၁၈

posted by : IT Tester

State/Region : နေပြည်တော်

ဘွိုင်လာကိုင်တွယ်ထိန်းသိမ်းသူများသင်တန်း အမှတ်စဉ် (၂/၂၀၁၈)အား ဖွင့်လှစ်ပို့ချလျက်ရှိခြင်း

ဘွိုင်လာကိုင်တွယ်ထိန်းသိမ်းသူများသင်တန်း အမှတ် စဉ် (၂/၂၀၁၈)ကို (၂.၇.၂၀၁၈)ရက်နေ့မှ (၁၀.၈.၂၀၁၈)ရက်နေ့ထိ သင်တန်းသား ၉၀ ဦးဖြင့် ဘွိုင်လာ သင်တန်းဌာန၊ အမှတ်(၁၉၂)၊ ကမ္ဘာအေး ဘုရားလမ်း၊ ဗဟန်းမြို့နယ်၊ ရန်ကုန်မြို့တွင် ဖွင့်လှစ်သင်ကြားလျက်ရှိပါသည်။

posted date : ၀၈-၀၈-၂၀၁၈

posted by : IT Tester

State/Region : နေပြည်တော်

အခြေခံလျှပ်စစ်ကျွမ်းကျင်မှု ရွှေ့လျားသင်တန်း အမှတ်စဉ် (၃/၂၀၁၈)ဖွင့်လှစ်ပို့ချသွားမည်

          အခြေခံလျှပ်စစ်ကျွမ်းကျင်မှုရွှေ့လျားသင်တန်းအမှတ်စဉ် (၃/၂၀၁၈)ကို ကချင်ပြည်နယ်၊ မြစ်ကြီးနားမြို့၊  ပြည်နယ် စက်မှုကြီးကြပ်ရေးနှင့် စစ်ဆေးရေးဦးစီးဌာနရုံးတွင် (၂၀.၈.၂၀၁၈) ရက်နေ့မှ (၁၄.၉.၂၀၁၈) ရက်နေ့အထိ ရက်သတ္တ (၄) ပတ်ကြာ ဖွင့်လှစ်၍ ကချင်ပြည်နယ် အတွင်းရှိ  ခရိုင် (၄) ခရိုင်မှ သင်တန်းသားဦးရေ (၁၀၀) ဦးခန့် အား စာတွေ့ လက်တွေ့သင်ကြားပို့ချ သွားမည်ဖြစ်ပါသည်။  

posted date : ၀၈-၀၈-၂၀၁၈

posted by : IT Tester

State/Region : နေပြည်တော်

KASIKORNBANK SME Competition 2018၊ Digital Marketing for Digital Entrepreneur အစီအစဉ်သို့ ပါဝင်တက်ရောက်နိုင်ရန် ဖိတ်ကြားခြင်းနှင့် သတင်းအချက်အလက်မျှဝေခြင်း

စက်မှုဝန်ကြီးဌာန၊စက်မှုကြီးကြပ်ရေးနှင့်စစ်ဆေးရေးဦးစီးဌာန၊ KASIKORNBANK၊ UMFCCI ၊ Renaissance Institute နှင့် University of Thai Chamber of Commerce (UTCC)အဖွဲ့အစည်းများပူးပေါင်း၍ KASIKORNBANK SME Competition 2018၊ Digital Marketing for Digital Entrepreneur အစီအစဉ်အား Launching ပြုလုပ်သည့် အခမ်းအနားကို(၁၁.၆.၂၀၁၈)ရက်နေ့၊ နံနက် (၁၀:၀၀)တွင်KASIKORN BANK, Yangon Representation Office ၌ ကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့ပါသည်။

posted date : ၁၅-၀၆-၂၀၁၈

posted by : IT Tester

State/Region : နေပြည်တော်

ချင်းပြည်နယ်၊ မင်းတပ်မြို့တွင် ပြုလုပ်သည့် Business Plan သင်တန်း ၊ Business Plan ပြိုင်ပွဲ ၊ SME များအတွက် လုပ်ငန်းပိုင်းဆိုင်ရာ ရှင်းလင်းဆွေးနွေးပွဲ

ချင်းပြည်နယ်၊ မင်းတပ်မြို့တွင် တွင် Business Plan သင်တန်း ၊ Business Plan ပြိုင်ပွဲ ၊ SME များအတွက် လုပ်ငန်းပိုင်းဆိုင်ရာ ရှင်းလင်းဆွေးနွေးပွဲများကျင်းပပြုလုပ်ခြင်း

posted date : ၀၈-၀၅-၂၀၁၈

posted by : IT Tester

State/Region : နေပြည်တော်