သတင်းများ

မြန်မာရော်ဘာကဏ္ဍဖွံ့ဖြိုး တိုးတက်ရေးအတွက် မြန်မာနိုင်ငံရော်ဘာ စိုက်ပျိုးထုတ်လုပ်သူများအသင်းမှ ကိုယ်စားလှယ်များ ဗီယက်နမ်နိုင်ငံသို့ သွားရောက်လေ့လာခြင်း

Posted Date : ၂၅-၀၆-၂၀၁၉
Posted By : DISI
State/Region : နေပြည်တော်ရုံးချုပ်

https://www.disionline.gov.mm/common/fileuploads/0902a8883c1b314670333b37ac41dede.jpg

မြန်မာနိုင်ငံရော်ဘာစိုက်ပျိုးထုတ်လုပ်သူများအသင်းမှကိုယ်စားလှယ်များ ဖြစ်သော ဦးစိုးဝင်း၊ ဦးထွန်းထွန်းလတ်၊ ဦးအောင်ကိုကိုဦး၊ ဦးသက်ဦး၊ ဦးဖုန်းမြင့်နှင့် ဦးတေဇာတိုး တို့သည် CESO အကူအညီဖြင့် မြန်မာ့ ရော်ဘာကဏ္ဍဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် ဗီယက်နမ်နိုင်ငံသို့ သွားရောက် လေ့လာခဲ့ပါသည်။မြန်မာနိုင်ငံရော်ဘာစိုက်ပျိုးထုတ်လုပ်သူများအသင်းမှကိုယ်စားလှယ်များ ဖြစ်သော ဦးစိုးဝင်း၊ ဦးထွန်းထွန်းလတ်၊ ဦးအောင်ကိုကိုဦး၊ ဦးသက်ဦး၊ ဦးဖုန်းမြင့်နှင့် ဦးတေဇာတိုး တို့သည် CESO အကူအညီဖြင့် မြန်မာ့ ရော်ဘာကဏ္ဍဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် ဗီယက်နမ်နိုင်ငံသို့ သွားရောက် လေ့လာခဲ့ပါသည်။


               ကိုယ်စားလှယ်များသည် (၂၃.၆.၂၀၁၉)ရက်နေ့ ဒေသစံတော်ချိန်(၁၂:၁၀)နာရီတွင် ရန်ကုန် အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာလေဆိပ်မှ ဗီယက်နမ်နိုင်ငံသို့ (VN-942) လေကြောင်းလိုင်းဖြင့် ထွက်ခွာခဲ့ရာ Saigon မြို့သို့ ဒေသစံတော်ချိန် (၁၅:၀၅)နာရီအချိန်တွင် ရောက်ရှိကြသည်။

               ကိုယ်စားလှယ်များသည် (၂၄.၆.၂၀၁၉) ရက်နေ့ နံနက်ပိုင်းတွင် Rubber Research Institute of Vietnam (RRIV) သွားရောက်ပြီး ရော်ဘာမျိုးကွဲများ၊ ထွက်နှုန်းများ၊ သုတေသန ဆောင်ရွက်နေမှုများကို လေ့လာခဲ့ကြပါသည်။   ညနေပိုင်းတွင် LocNinh Rubber Co.,Ltdသို့ သွားရောက်ခဲ့ပြီး ရော်ဘာစိုက်ခင်းနှင့် မှိုင်းခံရော်ဘာပြားထုတ်လုပ်ပုံ၊ ဗဟိုခွာအားအသုံးပြု၍ 90% ရော်ဘာ Latex ထုတ်လုပ်ပုံ၊ ရော်ဘာBlockတုံးများထုတ်လုပ်ပုံ အဆင့်ဆင့်တို့ကို လေ့လာခဲ့ ကြ ပါသည်။

               ၎င်းနောက် (၂၅.၆.၂၀၁၆)ရက်နေ့တွင် Dong Nai Rubber Corporation သို့ သွားရောက်ခဲ့ပြီး ရော်ဘာ TSR 3l ထုတ်လုပ်ပုံအဆင့်ဆင့်နှင့် ရော်ဘာမျိုးသစ်များ (Clone) ထုတ်လုပ် ပုံတို့ကိုလေ့လာခဲ့ကြပါသည်။

          မြန်မာကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့သည် ဗီယက်နမ်နိုင်ငံတွင် ရော်ဘာနှင့်ပတ်သက်သည့် ကိစ္စများအား (၂၈.၆.၂၀၁၉)ရက်နေ့အထိလေ့လာသွားမည်ဖြစ်ကြောင်းသိရှိရပါသည်။0902a8883c1b314670333b37ac41dede.jpg
5fa6438a15e8acc63aaeb835ce3789ab.jpg
66a73f9eedf5b9d4b9c3bcaf4e6d0c5a.jpg
048e89cd764b0bbff6abfc5ff7dcfb6b.jpg
e2365de2f1c3bd896acb557459bc84ad.jpg
1b260f629d4a84acbd08a7d7bdd793c4.jpg
fa2a6f4b19c79ba0afb860482f7c57fc.jpg