လုပ်ငန်းရှင်များအတွက်သိမှတ်ဖွယ်ရာများ

Showing 1-10 of 12 items.
disi portal

 

အသေးစားနှင့်အလတ်စားစီးပွားရေးလုပ်ငန်းများသည် နိုင်ငံစီးပွား‌ရေး၏ အဓိကအသက်သွေးကြောဖြစ်သောကြောင့် SMEs များအားအားပေးကူညီခြင်း၊ ယှဉ်ပြိုင်နိုင်စွမ်းမြင့်မားစေရန် အထောက်အပံ့များပေးခြင်းဖြင့် နိုင်ငံတော်၏ အနာဂတ်ရေရှည် စီးပွားရေးခိုင်မာစေရန်အတွက် နိုင်ငံတော်အစိုးရမှ SMEs ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးမူဝါဒများချမှတ်၍ အကောင်အထည်ဖေါ် ဆောင်ရွက်လျက်ရှိပါသည်။ စက်မှုကြီးကြပ်ရေးနှင့်စစ်ဆေးရေးဦးစီးဌာန အသေးစားနှင့်အလတ်စားစီးပွားရေးလုပ်ငန်းများဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဌာနအနေဖြင်‌့ SMEs များဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက်လုပ်ဆောင်လျက်ရှိသည့် လုပ်ငန်းစဉ်များကို အောက်ဖော်ပြပါ link တွင် ဝင်ရောက်ကြည့်ရှုလေ့လာနိုင်ပါသည်။

 

disi portal
 • မှတ်ပုံတင်ရခြင်း၏ ရည်ရွယ်ချက်
 • မှတ်ပုံတင်ရမည့် ပုဂ္ဂလိက စက်မှုလုပ်ငန်းများ၊
 • စက်မှု လုပ်ငန်းသစ်များ မှတ်ပုံတင်ရာတွင် လိုအပ်သည့် အထောက်အထားများ၊
 • ပုဂ္ဂလိက စက်မှုလုပ်ငန်းများ အားအရွယ်အစား သတ်မှတ်ခြင်း၊
 • မှတ်ပုံတင်ကြေး သတ်မှတ်ချက်များ၊
 • ပုဂ္ဂလိက စက်မှုလုပ်ငန်းများ မှတ်ပုံတင်ခြင်းဆောင်ရွက်မှုလုပ်ငန်းစဉ်များ၊
 • ကြာမြင့်ချိန်
 • ပုဂ္ဂလိက စက်မှုလုပ်ငန်းများသတ်တမ်းတိုးမြှင့်ခြင်း၊
 • သက်တမ်း တိုးကြေး သတ်မှတ်ချက်များ၊
 • ပြောင်းလဲမှုများဆောင်ရွက်ခြင်း၊
 • လုပ်ငန်းခေတ္တရပ်ဆိုင်းခြင်းနှင့်အမြဲပိတ်သိမ်းခြင်း၊
 • စက်မှုမှတ်ပုံတင်လက်မှတ်ပျောက်ဆုံးခြင်း၊
 • နိုင်ငံခြားကျွမ်းကျင် ပညာရှင်များ အားခန့်ထားခြင်း၊
 • နိုင်ငံခြားကျွမ်းကျင်ပညာရှင်များအား ဆက်လက် နေထိုင်ခွင့် (Stay Permit) ရရှိရန် ထောက်ခံချက်လျှောက်ထားခြင်း၊
 • စက်မှုမှတ်ပုံတင်လျှောက်လွှာပုံစံများ၊ ပုံစံ(က)၊ ပုံစံ(ခ)၊ ပုံစံ(ဂ)၊ ပုံစံ(င)၊
disi portal
 • လျှပ်စစ်ကျွမ်းကျင်မှုဆိုင်ရာလက်မှတ်များထုတ်ပေးခြင်း
  • လျှပ်စစ်ကျွမ်းကျင်မှုဆိုင်ရာလက်မှတ်အမျိုးအစားများ
  • လက်မှတ်ထုတ်ပေးရာတွင် လိုအပ်ချက်များ
  • လျှပ်စစ်ကျွမ်းကျင်မှုဆိုင်ရာလက်မှတ်အဆင့်များနှင့် အရည်အချင်းသတ်မှတ်ချက်များ
  • လျှပ်စစ်ကျွမ်းကျင်မှုဆိုင်ရာလက်မှတ် သက်တမ်းတိုးလဲလှယ်ခြင်း
  • လျှပ်စစ်ကျွမ်းကျင်လုပ်သားများမှတ်ပုံတင်ကြေး
 • လျှပ်စစ်စစ်ဆေးရေးဌာနမှ ဖွင့်လှစ်သော သင်တန်းအမျိုးအစားများ
  • လျှပ်စစ်ကျွမ်းကျင်မှု(အခြေခံ)သင်တန်းများ
  • လျှပ်စစ်ကျွမ်းကျင်မှု(မွမ်းမံ)သင်တန်းများ
  • ကျေးလက်ဒေသ(အခြေခံ)လျှပ်စစ်ကျွမ်းကျင်မှု ရွေ့လျားသင်တန်းများ
 • သင်တန်းလျှောက်လွှာပုံစံများ
disi portal

အသေးစားနှင့်အလတ်စားစီးပွားရေးလုပ်ငန်းများဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးလုပ်ငန်းကော်မတီ၏ဦးဆောင်မှုဖြင့်စက်မှုဝန်ကြီးဌာန၊ ပြည်နယ်/တိုင်းဒေသကြီးအစိုးရအဖွဲ့များပူးပေါင်း အောက်ဖော်ပြပါရည်ရွယ်ချက်များဖြင့်  MSMEs Productsဒေသတွင်းပြပွဲနှင့် ပြိုင်ပွဲ များကို တိုင်းဒေသကြီး/ပြည်နယ်အသီးသီးတွင် ကျင်းပပြုလုပ်လျက်ရှိပါသည်-

 • MSME (Micro, Small & Medium Enterprise) လုပ်ငန်းများ၏ ထုတ်လုပ်မှု၊ ကုန်သွယ်မှု၊ရင်းနှီးမြုပ်နှံမှု Production Cycle စဉ်ဆက်မပြတ်လည်ပတ် ပြီးစီးပွားရေးဖွံ့ဖြိုးမှုအားကောင်းလာစေရန်၊
 • အခြားသူများ၏ ထုတ်ကုန်အရည်အသွေး၊ တီထွင်ဆန်းသစ်မှုများကိုလေ့လာနိုင်ရန်နှင့် MSME များ ၏ထုတ်ကုန်သစ်များ ကို စားသုံး သူများနှင့် မိတ်ဆက်ပေးနိုင်ရန်၊
 • ထုတ်လုပ်မှုမှ ကုန်သွယ်မှုအထိလုပ်ငန်းစဉ် တစ်လျောက် အတွင်းလိုအပ်ချက်များကိုပိုမိုနားလည်ဆန်းစစ်အဖြေရှာနိုင်စေရန်၊
 • လုပ်ငန်းရှင်အချင်းချင်းမှ ဒေသအချင်းချင်းပိုမိုပူးပေါင်းချိတ်ဆက်၍ ကုန်သွယ်မှုဖွံ့ဖြိုးသောအခွင့်အလမ်းနှင့် အကျိုး ကျေးဇူး များကိုသိမြင်ဆောင်ရွက်လာစေရန်၊
 • SME များ၏ ထုတ်ကုန်ပစ္စည်းများ၊ ဝန်ဆောင်မှုများအားကုန်သွယ်မှုတိုးတက်မြင့်မားစေရေးအစိုးရကဏ္ဍ၊ ပုဂ္ဂလိကကဏ္ဍ၊ မိတ်ဖက်အဖွဲ့အစည်းများနှင့် SMEs များနီးကပ်စွာပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ခြင်းဖြင့် Trade Promotion မှ International Market အတွင်းသို့ လွယ်ကူစွာဝင်ရောက်နိုင်စေရန်